Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Особливості територіальної ідентифікації населення сучасної України

335
11
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті розглядається існування та актуалізація територіальних ідентичностей субнаціонального – локального та регіонального – рівня як феномену, типового для теренів, що відзначаються стійкою історико-культурною, економічною та соціальною специфікою. На основі критичного аналізу існуючих теорій есенціалістської та конструкціоністської спрямованості та вторинного аналізу емпіричних даних, які походять із дослідження світових цінностей, конструюється типологія територіальних ідентичностей в Україні.

Повний текст