Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Освітні характеристики топ-менеджерів великого бізнесу в Україні

283
1
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті проаналізовано освітні характеристики керівників великого бізнесу в Україні.

Емпіричні дані сформовано в лютому 2014 р. на підставі 200 біографій вищих керівників українських компаній. Встановлено, що великі компанії очолюються однією з найосвіченіших соціальних груп: абсолютна більшість (99%) має вищу освіту, третина (32,2%) здобула додаткову вищу освіту, 10,5% здобули науковий ступінь кандидата наук, а 11,5% отримали диплом Master of Business Administration. Більше половини топ-менеджерів великого бізнесу здобули інженерно-технічну освіту.

Освітня спеціалізація топ-менеджерів, на відміну від спеціалізації великих власників, має більшу спрямованість на фінансово-бізнесову кваліфікацію і меншу – на отримання престижних наукових ступенів.

  1. Вербяный В. Какого руководителя ищут для своих компаний украинские собственники. Forbes. Украина. 2013. № 3 (Март). URL: http://forbes.ua/magazine/forbes/1348306-kakogo-rukovoditelyaishchut-dlya-svoih-kompanij-ukrainskie-sobstvenniki

  2. Прядко И. Разделяй и властвуй. В Украине острый дефицит высококлассных топменеджеров. Корpеспондент. 2013. № 21 (560). С. 22–24.

  3. Тымкив К. Шеф на экспорт. Украина превращается в кузницу топ-менеджеров для международных корпораций. Корреспондент. 2011. № 34. URL: http://news.bigmir.net/business/449019

  4. Аксенов Ю. Какие вузы готовят руководителей украинских компаний. Forbes. Украина. 2013. № 4 (апрель). URL: http://forbes.ua/magazine/forbes/1350160-kakie-vuzy-gotovyat-rukovoditelej-ukrainskih-kompanij

  5. Рахманов О. Власники великого капіталу як суб’єкт соціально-економічних перетворень в Україні. Київ: Інститут соціології НАН України, 2012. 376 с.

  6. Вайнштейн Г. Социологический портрет руководителя корпорации (обзор). Буржуазия развитых капиталистических стран: рефератив. сб. Ч. 1: Структура, социальный облик, организации / Ю.А. Борко и др. (отв. ред.). Москва: Ин-т науч. информации по обществ. наукам АН СССР, 1977. С. 149–187.

Повний текст