Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Посткомуністичний транзит України і Росії: політико-культурний аспект

342
5
Стаття(УКР)(.pdf)

У компаративному контексті розглянуто особливості політико-режимної та електоральної еволюції пострадянських України та Росії.

Виокремлюються специфічні траєкторії розвитку названих країн у постсоціалістичний період. Встановлюються оригінальні та спільні характеристики в демократичному транзиті двох пострадянських суспільств.Формулюються прогностичні зауваження щодо можливого політико-режимного розвитку України та Росії.

Демократизація трактується як провідна тенденція світового та вітчизняного політичного процесу.

  1. Zakaria F. The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs, 1997, Vol. 76, No. 6, рp. 22–43.

  2. Мацієвський Ю. Між авторитаризмом та демократією: політичний режим в Україні після “Помаранчевої революції”. Острог: Національний університет “Острозька Академія», 2007. 14 с.

  3. Сурков В. Справедливость для каждого в России и для России в мире. URL: http://www.izvestia.ru/politic/article3098626/

  4. Рябов С.Г. Політичні вибори. Київ: Тандем, 1998. 96 с.

  5. Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х: Теоретические и прикладные проблемы политической психологии. Москва: РОССПЭН, 2000. 431 с.

  6. Волошин О. Государство только начинается: Отчет по итогам “круглого стола” по вопросам гос. строительства в Украине. Эксперт. 2006. 23–29 окт. С. 64–69.

  7. Шипунов Г.В. Теоретико-методологічні засади аналізу сучасного авторитаризму (на прикладі Росії та Білорусі): дис. … канд. наук. 2008. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/340954.html

  8. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р.  Сравнительная политология: мировой обзор: учеб. пособ. Москва: Прогресс, 2002. 547 с.

Повний текст