Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальний потенціал розвитку сектору нанотехнологій в Україні

287
Стаття(УКР)(.pdf)

Представлено існуючі у світовій науці напрями дослідження широкого кола соціальних проблем, пов’язаних із розвитком нанотехнологій.

За даними першого в Україні експертного опитування керівників підприємств, що займаються нанотехнологічною діяльністю,проаналізовано соціальний потенціал розвитку вітчизняного наносектору.

  1. Shapira P., Youtie J., Porter A.L. The emergence of social science research on nanotechnology. Scientometrics. Springer, 2009, 17 p.

  2. Michelson E.S. Globalization at the nano frontier: The future of nanotechnology policy in the United States, China and India. Technology in Society, 2008, Vol. 30, pр. 405–410.

  3. Cozzens S.E, Wetmore J.M., eds. Nanotechnology and the Challenges of Equity, Equality and Development. Yearbook of Nanotechnology in Society, Vol. 2. URL: http://www.springer.com/series/7583

  4. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 5.12.2012 р. № 5460-Vi. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17

  5. Україна-2015: Національна стратегія розвитку. Київ, 2008. URL: http://www.semynozhenko.net/content/files/Ukraine-2015%20big.pdf

  6. Концепція цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України “Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій” на 2010–2014 рр. URL: http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/2010/regulations/OpenDocs/100505_129_concept.pdf

  7. Державна цільова науково-технічна програма “Нанотехнології та наноматеріали” на 2010–2014 роки. Наука та інновації. 2010. Т. 6. № 2. С. 5–7.

Повний текст