Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Тематика кандидатських і докторських дисертацій по соціології в Україні (1990–2013)

191
4
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті проаналізована тематика кандидатських та докторських робіт із соціології в Україні за 1990–2013 рр. Емпіричні дані сформовані на підставі 597 авторефератів дисертацій, захищених за даний період.

Тематика дисертацій зосереджена переважно на проблемах соціальних трансформацій в українському суспільстві.

При аналізі бралися до уваги стать дисертанта, його науковий ступінь, дата та місце захисту.

 1. Мусиездов А.А. Украинская постсоветская социология как институционализированная деятельность. Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: наук. доповіді і повідомлення ІІІ Всеукраїнської соціол. конф. Київ: САУ, ІС НАНУ, 2003. С. 557–560.

 2. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1998. № 1. С. 274–278.

 3. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1999. № 1. С. 218.

 4. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2000. № 1. С. 189–190.

 5. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. № 1. С. 194–195.

 6. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2002. № 1. С. 217–218.

 7. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2003. № 1. С. 196–197.

 8. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2004. № 1. С. 190–191.

 9. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2005. № 1. С. 207–208.

 10. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006. № 1. С. 208–210.

 11. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2007. № 1. С. 201–202.

 12. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2008. № 1. С. 244–246.

 13. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2009. № 1. С. 204–206.

 14. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2010. № 1. С. 216–218.

 15. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2011. № 1. С. 175–178.

 16. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2012. № 1. С. 181–183.

 17. ВАК України інформує… Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2013. № 1. С. 182–184.

 18. Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань (затверджений наказом Вищої атестаційної комісії України від 23.06.2005 р.№ 377). Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. 2005. № 9. С. 3–18.

 19. Moir A., Jessel D. Brain sex: the difference between men and woman. New York: Delta, 1992, 256 p.

Повний текст