Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Особливості індивідуальної релігійності в контексті конфесійної приналежності в сучасному українському суспільстві

326
2
Стаття(УКР)(.pdf)

Висвітлено особливості індивідуальної релігійності в контексті конфесійної приналежності.

Дослідження базується на трьохрівневій структурі, де макрорівень представлено діахронним аналізом стану релігійності всього українського соціуму, мезорівень – аналізом релігійності у Львівській області, а мікрорівень – індивідуальними наративами респондентів.

Серед соціально-демографічних показників важливу роль відіграють відмінності в частках релігійних (нерелігійних) між міськими та сільськими жителями, а також поділ за національністю.

Розглянуто три типи релігійності відповідно до трьох найпоширеніших конфесій в Україні.

  1. Паращевін М. Релігія та релігійність в Україні. К.: Інститут політики, Інститут соціології НАН України, 2009. 68 с.

  2. Джонсон А.Г. Тлумачний словник з соціології / за наук. ред.В. Ісаєва, А. Хоронжого. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. С. 298.

  3. Сидоренко О.П. Релігієзнавство. К.: Знання, 2008. 470 с.

  4. Кислюк К., Кучер В. Релігієзнавство: навч. посіб. для студентів вузів. К.: Кондор, 2004. 646 с.

  5. Войнівська О. Теоретичне і емпіричне обґрунтування концепції особистісної релігійності. Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна. Серія Психологія. 2010. Вип. 43. С. 37–38.

  6. Паращевін М. Деякі особливості релігійності населення України / Релігійно-інформаційна служба України. URL: http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/28465/

  7. Вашрова Н. Тенденції розвитку сучасного релігійного життя в Україні. Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна. 2009. Вип. 3. С. 33–46.

  8. Козловський О. Рівень релігійності та конфесійна структура областей України. Українське суспільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. К.: Інститут соціології НАН України, 2010. C. 442–447.

  9. Сальнікова С.А. Багаторівневе моделювання як аналітична стратегія вимірювання релігійності. Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства, 2010. Вип. 16. С. 222–229.

Повний текст