Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Роль церкви у ресоціалізації засуджених до позбавлення волі

434
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено ролі та функції релігійних організацій і Церкви у цілому в процесі ресоціалізації засуджених до позбавлення волі.

Виділено основні аргументи щодо залучення Церкви доданої діяльності.

 1. Кількість засуджених в установах виконання покарань продовжує скорочуватися. URL: http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/722318

 2. Горобець К. Соціальна основа рецидивної злочинності. Підприємництво, господарство і право. 2005. № 4. С. 136–138.

 3. Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 315 с.

 4. Богатирьова О.І. Участь громадськості у процесі виправлення та ресоціалізації засуджених, підоблікових кримінально-виконавчій інспекції. Правничий часопис Донецького університету. 2013. № 2. С. 129–135.

 5. Титов В.Д., Качурова С.В., Барабаш О.В. Релігієзнавство. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / за ред. В.Д. Титова. Х.: Право, 2004. 272 с.

 6. У Верховній Раді України у першому читанні прийнято законопроект, що врегульовує питання душпастирського служіння в установах ДПтС України. URL: http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/766109

 7. Здіорук С., Токман В. Соціальна діяльність церкви та релігійних організацій. URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/february2009/9.htm

 8. Політична ситуація в Україні. Рейтинги партій і політиків. Research & Branding Group. URL: http://rb.com.ua/ukr/projects/omnibus/9021/

 9. Білецький В.В. Виправлення девіантної особистості: філософський погляд. Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. 156 с.

 10. Августин. Про соціальну роботу з засудженими. URL: http://archiv.orthodox.org.ua/page-1360.html

 11. Караман О.Л. Досвід організації соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в спеціальній виховній установі. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2013. № 2. С. 53–60.

 12. Петрушкевич М.С. Особливості вияву комунікаційної функції релігії у християнських конфесіях: автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.11. К.: Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2007. 20 с.

 13. Проскура В.В. Інституційне забезпечення процедур соціально-адаптаційної роботи з особами, які звільняються з місць позбавлення волі. Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики. 2007. Вып. 35. С. 109–119.

 14. Романенко О.В. Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації: автореф. дис. … канд. юрид. наук. К.: Київський юридичний ін-т МВС України, 2004. 19 с.

 15. Соколова О.В. Духовное воспитание заключенного: социальный аспект. Социальная политика и социология. 2006. № 1. С. 88–90.

 16. Кримінально-виконавчий кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 3–4. С. 21.

Повний текст