Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Бюджет часу київського студентства (досвід соціологічного дослідження)

376
9
Стаття(УКР)(.pdf)

Подано окремі результати соціологічного дослідження «Повсякденне життя студентської молоді», проведеного авторами у ІІ кварталі 2015 р. серед студентів 4 київських ВНЗ(N =422).

Розглянуто бюджети часу київського студентства щодо різних видів повсякденної діяльності, виокремлюються соціально-демографічні групи, що розрізняються за витратами часу на відповідні практики, встановлено зв’язок між бюджетом часу та окремими видами дозвіллєвої активності.

Аналіз даних ґрунтується на методах непараметричної статистики. Отримані результати та запропоновані висновки можуть бути корисними для освітян, економістів, урбаністів, спеціалістів у галузях індустрії дозвілля, тайм-менеджменту тощо.

  1. Артемов В.А. Кистории возникновения исследований бюджетов времени. Социологические исследования. 2003. № 5. С. 141–149.

  2. Руководствопо подготовке статистических данных обиспользовании времени для оценки оплачиваемого и неоплачиваемого труда. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2007. 440 с.

  3. Tomlinson J.,  Bullock N., Dickens P., Steadman P., Taylor E. A Model of Students’ Daily Activity Patterns. Environ Plan. 1973. Vol. 5. No 2. P. 231–266.

  4. Orr D., Wartenbergh-Cras F., Scholz C.  A challenge for student engagement – The decline of the “normal” student. Student engagement in Europe: society, higher education and student governance / editors M. Klemenčič, S. Bergan and R. Primožič. Council of Europe Publishing, 2015. April. P. 139–146.

  5. Покшишевский В. Взаимодействие населения и среды в условиях города. Москва; Киев: ИГАН СССР, СОПС УССР АН УССР, 1979. 17 с.

  6. Бова А. Кримінальна віктимізація та дозвіллєві практики київського студентства. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / редкол.: І.С. Гриценко, І.С. Сахарукта ін. У 3-х томах. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. Т. 3. С. 14–15.

  7. Патрушев В.Д. Жизнь горожанина (1965–1998). Москва: Academia, 2001. 160 c.

  8. Караханова Т.М. Использование времени работающими городскими жителями в зависимости от семейного положения. Бюджет времени и перемены в жизнедеятельности городских жителей в 1965–1998 годах / отв. ред. Т.М. Караханова. Москва: Институтсоциологии РАН, 2001. С. 73–91.

  9. Бутенко И.А. Качество свободного времени у богатых и бедных. Социо-логические исследования. 1998. № 7. С. 82–89.

  10. Саутхертон Д. Анализ темпоральной организации повседневной жизни: Социальная детерминация практик и их распределение. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социология: РЖ / РАН ИНИОН. 2007. № 1. С. 111–116.

Повний текст