Становлення та розвиток стартапів в Україні: проблеми та шляхи вирішення

453
6
Стаття(УКР)(.pdf)

Виявлено проблеми, що перешкоджають становленню та розвитку стартап-екосистеми в Україні.

Наведено основні результати пілотного дослідження ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» щодо розбудови вітчизняних стартапів.

Обґрунтовано заходи державної політики, запровадження яких стимулюватиме розвиток стартап-екосистеми в Україні.

 1. Глобальный рейтинг стартап-экосистем 2015/ URL: https://inventure.com.ua/analytics/investments/globalnyj-rejting-startap-ekosistem-2015

 2. Kane T. The Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction. 2010. URL: http://www.kauffman.org/~/media/kauffman_org/research reports andcovers/2010/07/firm_formation_importance_of_startups.pdf

 3. Саліхова О.Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні: моногр. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012. 624 с.

 4. Денис Довгополый: Как мы строили отрасль стартапов в Украине. URL: http://ain.ua/2013/05/29/125075

 5. Саліхова О.Б., Курченко О.О. Створення статистичного підґрунтя для оцінки особливостей інноваційних стартапів України. Статистика України. 2016. № 1. С. 18–21.

 6. Руденко В.М. Математична статистика: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 304 с.

 7. Топ-100 украинских стартапов и продуктовых компаний: исследование Евгения Сысоева. URL: http://ain.ua/2014/06/02/521740

 8. Ukrainian Startups’ Rating. URL: http://archive.startup-rating.com

 9. Саліхова О.Б., Курченко О.О. Про бідного стартапа замовите слово. Економіст. 2016. 7 червня. URL: http://ua-ekonomist.com/12893-pro-bdnogo-startapa-zamovite-slovo.html

 10. ERAWATCH Country Reports 2013: Hungary, Institute for Prospective Technological Studies. 2014. 58 p.

 11. Курченко О.О. Державна підтримка старт-апів: досвід Польщі, уроки для України. Проблеми науки. 2015. № 12. С. 25–30.

 12. Рейтинг ведення бізнесу-2016. URL: http://www.doingbusiness.org

 13. Топ-10 украинских стартапов, получивших $11 млн. URL: http://hubs.ua/starter/top-10-ukrainskih-startapov-poluchivshih-11-mln-47350.html

 14. 2016 Index of Economic Freedom. URL: http://www.heritage.org/index/country/ukraine

 15. Саліхова О.Б. Державна політика у сфері нанонауки та нанотехнологій в Україні зурахуванням орієнтирів ЄС. Економіка і прогнозування. 2014. №  3. С. 121–136.

Повний текст