Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціологія світового рівня у периферійній країні: уроки для України

203
4
Стаття(УКР)(.pdf)

У контексті перспектив української соціології, вищої освіти та наукових досліджень проаналізовано результати Академічного рейтингу університетів світу (ARWU, Шанхайський рейтинг) за 2017 р.

Визначено необхідні умови та конкретні дії для підвищення конкурентоспроможності національної науки та освіти у сучасному глобальному світі. На прикладі пострадянського університету продемонстровано, що в Україні реалізувати успішний проект розбудови центру соціальних досліджень світового рівня можливо за 7–10 років.

Надано рекомендації щодо перерозподілу та концентрації наявних ресурсів у дослідницьких університетах, а також стосовно інституціональної підтримки й запровадження зрозумілих і ефективних правил, які б мотивували українських вчених і викладачів.

  1. Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017 – Sociology. Academic Ranking of World Universities. URL: http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/sociology.html

  2. Савельєв Ю.Б. Про тенденції в соціальних дослідженнях (спостереження за діяльністю лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ). Соціологія: теорія, методи, маркетинг.2012. No 3. С.210–213.

  3. Савельєв Ю.Б. Сучасний стан порівняльних соціальних досліджень. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2014. No 1. С. 218–221.

  4. About LCSR. The Laboratory for Comparative Social Research (LCSR). URL: https://lcsr.hse.ru/en/about/

  5. Екс-голова штабу Трампа отримав від партії Януковича $17 млн. ВВС Україна. 2017. 28 чер-вня. URL: http://www.bbc.com/ukrainian/news-40427497

Повний текст