Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Вплив антикризової політики у 2014–2017 рр. на гендерну нерівність в Україні

351
14
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті оцінено антикризову політику української влади за 2014–2017 рр. у розрізі можливого впливу на гендерну нерівність. Розглянуто висновки зарубіжних досліджень щодо негативного впливу неоліберальної антикризової політики на становище жінок. Зазначено відсутність подібного аналізу в Україні, незважаючи на актуальність проблематики. Окремо підкреслено низьку увагу вітчизняних досліджень до державної неінституційної підтримки репродуктивної праці. Відповідно до статистичних даних, виявлено поглиблення соціально-економічної гендерної нерівності в Україні після початку кризи 2014 р.

Виокремлено ключові показники, які свідчать про поглиблення нерівності на ринку праці та у пенсійному забезпеченні. Проаналізовано, як антикризова політика влади, впроваджена з метою скорочення бюджетних видатків, спричинила ці процеси. Розглянуто гендерні аспекти заходів у сферах регулювання ринку праці та державної підтримки репродуктивної праці, а також у реформуванні державного сектору. До заходів і реформ, які структурно вплинули на становище жінок, можна віднести: замороження мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, реформування системи виплат на дітей і по догляду за ними, скорочення зайнятості та закриття закладів у державному секторі економіки.

Показано, що така неоліберальна антикризова політика погіршила становище жінок, особливо з вразливих груп. Аналіз дозволяє виокремити деякі додаткові характеристики, які впливають на вразливість жінок: похилий вік, проживання в сільській місцевості, а також сімейні обставини, які збільшують навантаження репродуктивної праці – наявність членів сім’ї, які потребують догляду. Крім того, через бойові дії на Сході України виникають нові вразливі групи: внутрішньо переміщені особи та ті, які проживають поблизу або в зоні бойових дій.

Незважаючи на деякі зрушення в подоланні гендерної нерівності, нечутливість до гендерного виміру в неоліберальній соціально-економічній політиці у цілому та брак уваги до державної підтримки репродуктивної праці зокрема, погіршують становище жінок і не дозволяють досягнути систематичного прогресу на шляху до гендерної рівності.

 1. The Effects of Intervention by International Financial Institutions on Women’s Human Rights in Ukraine. Women’s International League for Peace and Freedom. 2017, 16 p. URL: https://wilpf.org/wp-content/uploads/2017/02/CEDAW-Shadow-Report-on-Ukraine_20170124.pdf

 2. Durbin S., Page M., Walby S. Gender Equality and ‘Austerity’: Vulnerabilities, Resistance and Change. Gender, Work &Organization. 2017. No 24 (1). P. 1–6.

 3. Alfama E., CruellsM., De la FuenteM. Rethinking Gender Mainstreaming in the era of austerity. 3rd “Equal is not enough” Conference. Antwerp–Belgium, 2015. 31 p.

 4. Rubery J. Austerity and the future for gender equality in Europe. ILR Review. 2015. No 68 (4). P. 715–741.

 5. Skóra, M. Austerity policies and gender impacts in Poland. Working paper. Budapest: Friedrich Ebert Stiftung, 2013. 14 p.

 6. Ginn, J. Austerity and inequality. Exploring the impact of cuts in theUK by gender and age. Research on Ageing and Social Policy. 2013. No 1 (1). P. 28–53.

 7. Anastasiou S., Filippidis K., Stergiou K. Economic Recession, Austerity and Gender Inequality at Work. Evidence from Greece and Other Balkan Countries. Procedia Economics and Finance. 2015. No 24. P. 41–49.

 8. Barry U., Conroy P. Ireland in Crisis 2008–2012: women, austerity and inequality. Women and Austerity: the economic crisis and the future for gender equality / M. Karamessini, J. Rubery (eds.). London: Routledge, 2013. P. 186–206.

 9. Glasmeier A.K., Lee-Chuvala C.R. Austerity in America: gender and community consequences ofrestructuring the public sector. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2011. No 4 (3). P. 457–474.

 10. Марценюк Т. Гедерна дискримінація на ринку праці в Україні: соціологічний аналіз. Праця і закон. 2008. № 2 (98). С. 16–19.

 11. Шестаковський О. Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2013. № 1045. С. 169–174.

 12. Буткалюк В. Влияние неолиберализма на положение трудящихся женщин в Украине. Соціальні виміри суспільства. 2015. № 7 (18). С. 149–164.

 13. Стрельник O. Турбота як робота: материнство у фокусі соціології. Київ: Критика, 2017. 288 с.

 14. Аналіз демографічної структури місцевих рад-2015. Ratingpro. 2015. 7 грудня. URL: http://ratingpro.org/research/analiz_demografichnoi_struktury_miscevyh_rad-2015.html

 15. Millennium Development Goals Ukraine: 2000–2015. National report. Kyiv, 2015. 120 p. URL: http://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/PR/2015%20MDGs%20Ukraine%20Report%20engl.pdf

 16. Koriukalov M. Gender policy and institutional mechanisms of its implementation in Ukraine. National review of Ukraine’s implementation ofthe Beijing Declaration and Platform for Action and theoutcomes of the Twenty-third special session of the General Assembly. September 2014. 112 p. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/11139-20150313.pdf

 17. Гройсман озвучив розмір середньої пенсії в Україні. Укрінформ. 2017. 17 травня. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2229695-grojsman-ozvuciv-rozmir-serednoi-pensii-v-ukraini.html

 18. Скільки в Україні пенсіонерів: чому так мало чоловіків доживають до пенсії. Сьогодні. 2017. 23 березня. URL: https://ukr.segodnya.ua/ukraine/skolko-v-ukraine-pensionerov-pochemu-tak-malo-muzhchin-dozhivayut-do-pensii–1005749.html

 19. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2016 році: стат. зб. Київ: Державна служба статистики, 2017. 380 с.

 20. Волосевич І., Коноплицька Т., Костюченко Т., Марценюк Т. Комплексне дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості. Київ: ВАІТЕ, 2015. 88 с.

 21. Дутчак О. Гендерна нерівність та режим жорсткої економії в Україні посткризового періоду. Спільне. 2018. 23 квітня. URL: https://commons.com.ua/uk/genderna-nerivnist-ta-rezhim-zhorstkoyi-ekonomiyi/

 22. Libanova Е.М., Makarova О.V., Gerasymenko G.V., Aksyonova S.Yu., Maidanik І.P., Tkachenko L.G., Lysa О.V., Reut А.G., Otkydach М.V. Analytical research on women’s participation inthelabour force in Ukraine. Kyiv: United Nations Population Fund, 2012. 187 p. URL: https://www.idss.org.ua/monografii/2013_en_womens%20participation.pdf

 23. Жінки та чоловіки в Україні: стат. зб. Київ: Державна служба статистики, 2017. 106 с. URL: https://drive.google.com/file/d/0BzyNdbFDRRN_SzB2TE02YkNkb1k/view

 24. Дошкільна освіта в Україні у 2017 році: стат. зб. Київ: Державна служба статистики, 2018. 96 с.

 25. Sustainable Development Goals: Ukraine. 2017 National Baseline Report. 2017. URL: http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportEN_Web.pdf

 26. Смаль В. Велике переселення: скільки насправді в Україні внутрішньо переміщених осіб. Vox Ukraine. 2016. 30 червня. URL: https://voxukraine.org/uk/velyke-pereselennya-skilky-naspravdi-v-ukraini-vpo-ua/

 27. Права внутрішньо переміщених осіб. Українська Гельсінська спілка з прав людини. 2017. 6 березня. URL: https://helsinki.org.ua/prava-vnutrishno-peremischenyh-osib/

 28. Огляд гуманітарних потреб. 2018. URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_needs_overview_2018_ukr_20171130.pdf

 29. Голобородько A. Права людини в зоні АТО. Бездіяльність влади, що межує зі злочином. Informator. 2015. 2 березня. URL: http://informator.media/archives/73365

 30. The Children of the Contact Line in East Ukraine: An Assessment of the Situation of Children and Their Families Living in Government-Controlled Areas along the Contact Line in the East Ukraine ConflictZone. UNICEF. 2017. June. 38 p. URL: https://www.unicef.org/ukraine/Children_of_the_Contact_Line.pdf

Повний текст