Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Диверсифікація зайнятості як фактор підвищення дохідності праці сільського населення

313
1
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена питанням диверсифікації зайнятості на сільському ринку праці. Проведений аналіз свідчить, що будь-яке переміщення зайнятих з низькодохідного сільського господарства до іншої сфери діяльності сприяє підвищенню дохідності праці, скороченню бідності, поліпшенню соціальної адаптованості селян і як наслідок призводить до підвищення рівня та якості життя сільського населення.

Повний текст