Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Співвідношення понять “життєва стратегія”, “успіх”, “символічний капітал” в соціогуманітарних науках

314
2
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті здійснено аналіз найбільш поширених у соціогуманітарних науках означень поняття «життєва стратегія особистості». Автор пропонує власне визначення цієї категорії, розглядаючи життєву стратегію як упорядковану сукупність практик соціального агента, що спонукаються певною метою і визначаються габітусом як системою диспозицій та схем сприйняття, мислення і дії, заснованих на позиції індивіда в полі, наявному в нього досвіді та капіталі. Простежено процес формування життєвої стратегії та її співвідношення з поняттями успіху та символічного капіталу.

Повний текст