Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальні ефекти іпотечного ринку України у посткризовий період

303
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті розглянуто особливості впливу іпотечного кредитування на соціально-економічні процеси в Україні. Досліджено новітні тенденції на іпотечному ринку, які дозволяють прогнозувати посилення цього впливу. Подаються пропозиції щодо пріоритетної моделі організації іпотечного ринку та перспективних іпотечних інструментів стимулювання позитивного впливу іпотеки на покращення соціального становища.

Повний текст