Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Гендерний аспект типологізаціі особистості військовослужбовців Збройних сил України

400
6
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті розкриваються основні результати соціологічного дослідження гендерних проблем у Збройних силах України. Дослідження проведено на кафедрі психології і педагогіки Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у 2012–2013 рр. Аналіз результатів показав, що в Збройних Силах України переважає гармонійний тип військовослужбовця-жінки. Він характеризується балансом професійного і соціального в структурі соціально-професійного потенціалу особистості.

 1. Lebediev, P.V. (Ed.). (2012). Bila knyha 2013. Oboronna polityka Ukrainy Ministerstvo oborony Ukrainy. Kyiv: MOU [in Ukrainian]

 2. Nielsen, V. (2011). Women in uniform. NATO Review, 49, 27-35 [in English]

 3. Binkin, M., Bach, S.J. (1977). Women and the military. Washington: The Brookings Institution [in English]

 4. Isaksson, E. (1988). Women and the military system. N.Y.: Havester, Wheatsheaf [in English]

 5. Enloe, C. (1983). Does khaki become you? The militarization of women’s lives. London: Pluto Press Limited [in English]

 6. Mitchell, D. (1966). Women on the Warpath. The Story of the Women of the First World War. London: Cape [in English]

 7. Parker, J. (1972). The army of Flanders and the Spanish road, 1567–1659: The logistics of Spanish victory and defeat in the Low countries’ wars. Cambridge: Univ. press [in English]

 8. Rustad, M. (1982). Women in khaki. (The American Enlisted Woman). N.Y.: Praeger Publishers [in English]

 9. Gerbach, Zh.V. (2004). Gendernyi aspekt professional’noi sotsializatsii voennosluzhashchikh-zhenshchin Vooruzhennykh Sil Rossiiskoi Federatsii. Rostov-na-Donu [in Russian]

 10. Shumakevich, N.V. (2002). Gendernyi aspekt voennoi reformy. Saratov [in Russian]

 11. Krivtsova, I.V. (2004). Sem’i voennosluzhashchikh: transformatsiya gendernogo kontrakta: na primere semei voennosluzhashchikh DVO. Khabarovsk [in Russian]

 12. Kalahin, Iu. (1999). Maibutnii leitenant Oksana Ivanenko. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh, 2, 200-204 [in Ukrainian]

 13. Kalahin, Iu.A. (2003). Adaptatsiia zhinky-viiskovosluzhbovtsia do umov armiiskoi sluzhby. Materialy nauk.-prakt. konf. “Filosofiia vyzhyvannia. Zhinka isuchasnyi svit”. Kharkiv: KhDMU [in Ukrainian]

 14. Kutsenko, V.O. (2006). Hendernyi aspekt u sferi zakhystu suspilstva. Filosofsko-metodolohichnyi analiz. Sevastopol: SVMI im. P. S. Nakhimova [in Ukrainian]

 15. Kutsenko, V.O. (2012). Hendernyi aspekt u suchasnii viiskovii spravi. Sotsialna filosofiia, 126, 77-85 [in Ukrainian]

 16. Zherebkina, I. (1996). Zhenskoe politicheskoe bessoznatel’noe. Problema gendera i zhenskoe dvizhenie v Ukraine. Kharkiv: KhTsGI, F-Press [in Russian]

 17. Smoliar, L. (1998). Mynule zarady maibutnoho. Odesa: Traven [in Ukrainian]

 18. Vilkova, O.Iu. (2005). Konstruktyvni ta destruktyvni funktsii hendernykh stereotypiv. Kyiv [in Ukrainian]

 19. Afonin, E.A. (1994). Stanovlennia Zbroinykh syl Ukrainy: sotsialni i sotsialno-psykholohichni problemy. Kyiv: In-t sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 20. Kalahin, Iu.A. (2009). Sotsialno-profesiinyi potentsial viiskovosluzhbovtsia. Sotsialna psykholohiia, 4 (36), 121-126 [in Ukrainian]

 21. Kalahin, Iu.A. (2010). Tekhnolohii pidvyshchennia rivnia sotsialno-profesiinoho potentsialu viiskovosluzhbovtsia v suchasnii Ukraini. Ukr. socìum – Ukrainian society, 4 (35), 51-59 [in Ukrainian]

 22. Kalahin, Iu.A. (2011). Sotsialno-profesiinyi potentsial viiskovosluzhbovtsia: stanovlennia ta rozvytok v umovakh perekhodu na kontraktnyi pryntsyp komplektuvannia Zbroinykh syl Ukrainy. Kharkiv [in Ukrainian]

Повний текст