Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Особливості функціонування молодіжних громадських організацій у м. Львові: динаміка та актуальний стан

390
1
Стаття(УКР)(.pdf)

Статтю присвячено висвітленню уявлень львів’ян стосовно особливостей функціонування молодіжних громадських організацій у м. Львові.

На базі аналізу глибинних інтерв’ю було сформовано експертний портрет діяльності молодіжних громадських організацій, який у подальшому зіставлявся з уявленнями львів’ян про діяльність молодіжних громадських організацій у їхньому місті.

На підставі діахронного порівняльного аналізу було про-демонстровано, що городяни мають звужену, але достатньо стійку картину діяльності львівських молодіжних громадських організацій.

 1. Єдиний реєстр громадських формувань в Україні. URL: http://rgf.informjust.ua/pages/default.aspx

 2. Fisher J. Nongovernments: NGOs and the Political Development of the Third Word. Connecticut: Kumarian Press, 1998, 246 p.

 3. Lewis D. The Management of Non-Governmental Development Organizations. An In-troduction. London, NY: Ruetledge, 2001, 285 p.

 4. Головенько В.А. Український молодіжний рух у ХХ столітті: історико-політологічний аналіз основних періодів. Київ: А.Л.Д., 1997. 160 с.

 5. Корнієвський О.А., Якушик В.М. Молодіжний рух та політичні об’єднання в сучасній Україні. Київ: Київ. братство, 1997. 132 с.

 6. Кулик В., Голобуцька Т., Голобуцький О. Молода Україна: сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива. Київ: Центр дослідження проблем громад. суспільства, 2000. 460 с.

 7. Бень О.Т. Молодіжні громадські організації: концептуалізація поняття, функції, класифікація. Вісн. ЛНУ. Серія соціологічна. Львів, 2008. С. 338–345.

 8. Голубоцька Т., Голубоцький О. Молода Україна: сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива: дослідж. Київ: Центр досліджнення проблем громад. суспільства, 2000. С. 172.

 9. Барабаш В.В. Інституціоналізація сучасного молодіжного руху України: тенденції та проблеми: автореф. дис. … канд. соціол. наук. Xарків, 2005. 21 c.

 10. Бень О.Т. Інституалізація молодіжних громадських організацій у сучасному українському суспільстві (на прикладі м. Львова): автореф. дис. … канд. соціол. наук. Запоріжжя: Класич. приват. ун-т, 2008. С. 21.

 11. Головенько В. Ставлення молоді до громадського життя. Молодь України у дзеркалі соціології. Київ: УІСД, 2001. С. 223.

 12. Шевченко М.Ф., Головенько В.А., Галустян Ю.М. та ін. Третій сектор в Україні: проблеми становлення. Київ: Укр. ін.-т соц. дослідж., 2001. 173 с.

 13. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология: учеб. Москва, 2000. С. 167.

 14. Макеєв С. Соціальні інститути: класичні тлумачення й сучасні підходи до визначення. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2003. № 4. С. 12–19.

 15. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / під ред. А.А. Герасимчука. Київ, 1998. С. 367.

 16. Дослідження інформаційного простору Львівщини як інституту громадянського суспільства України. URL: loda.gov.ua/wp…/Report-Media_2013.pptx

Повний текст