Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Воцерковлена молодь як суб’єкт позакультових практик сучасних християнських церков

259
1
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті розглянуто роль воцерковленої молоді у здійсненні позакультових практик сучасних християнських церков.

Розкрито зміст понять «культові практики» та «позакультові практики». Проаналізовано результати проведеного автором якісного дослідження,цільову групу якого склали молоді люди – прихожани християнських церков Волині.

Визначено характер, зміст, мотиви участі віруючої молоді у позакультових практиках, їх роль у формуванні моральних якостей особистості та підвищенні рівня духовності в суспільстві.

  1. Гаврилова Н. Современная религиозность: во что и как верит молодежь Украини. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. 149 с.

  2. Ніколаєвська А.М. Реалії моральної повсякденності в оцінках пострадянського студентства. Вісн. Харківс. нац. уні-ту ім. В.Н. Каразіна “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. 2008. № 795. С. 166–172.

  3. Любчук В.В. Позакультові практики християнських церков як тип повсякденних практик: теоретичний аспект аналізу. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2010. Вип. 16. С. 164–167.

  4. Любчук В.В. Участь студентської молоді у позакультових практиках сучасних християнських церков (за результатами якісного дослідження). Соціологія майбутнього: електрон. наук. журн. з проблем соціології молоді та студентства. 2011. № 1–2 (2–3). С. 82–91.

  5. Алексеева М.С. Воцерковленность как показатель религиозности. Социологические исследования. 2009. № 9. С. 97–102.

  6. Чеснокова В.Ф. Тесным путем: процесс воцерковления населения России в конце XX века. Москва: Академ. проект, 2005. 297 с.

  7. Синелина Ю.Ю. Воцерковленность и суеверное поведение жителей Ярославской области. Социологические исследования. 2005. № 3. С. 96–107.

  8. Соціологічна енциклопедія / уклад. В.Г. Городяненко. Київ: Академвидав, 2008. 456 с.

  9. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2013 року. URL: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2013/51768/

  10. Молодіжне товариство. URL: http://orthodox.lutsk.ua/duhovnaprosvita/molodizhne-tovarystvo

Повний текст