Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Особливості формування і функціонування довіри та недовіри: мисленнєвий аспект

366
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Подано специфіку формування та відтворення довіри (недовіри) у суспільстві. Вихідним положенням статті є теза В. Ядова, що свідомість людини регулюється набором настанов,ієрархія яких визначається рівнем свідомості. Довіра (недовіра) розглядається як настанова на дію, основними складовими якої є когнітивна, оціночно-емотивна та конативна.

Взаємодія цих складових формує мисленнєву компоненту, в межах якої довіра (недовіра) як настанова на дію відтворюється крізь призму індивідуальної та колективної свідомості.

Пропонуємо розглядати довіру (недовіру) як цілісне соціокультурне утворення.

  1. Паращевин М., Соболева Н., Стеценко Т. Доверие как социальный ресурс. К.: Институт социологии НАН Украины, 2014. С. 13–20.

  2. Вершинин С.Е. Социальное недоверие: парадигмы анализа, источники, функции (к постановке проблемы). Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук.  2007. Вып. 7. С. 61–74.

  3. Головаха Е. Введение: доверие в обществе и общество без доверия. К.: Институт социологии НАН Украины, 2014. С. 7–13.

  4. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: диспозиционная концепция. М.: ЦСПиМ, 2013. 376 с.

  5. Ядов В.А. Структура и побудительные импульсы социально-тревожного сознания. Социологический журнал. 1997. № 3. С. 77–91.

  6. Проблема чекань у соціальній психології та соціології. URL: http://i-soc.com.ua/institute/4s.pdf

Повний текст