Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Теоретичні засади залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань на потреби розвитку регіонів в умовах децентралізації

289
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Розкрито теоретичні підходи до розуміння природи та структури соціальних ресурсів суспільної взаємодії. Обґрунтовано теоретико-методологічний підхід до розробки механізмів залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань на потреби регіонального розвитку в умовах децентралізації.

  1. EU-Ukraine Association Agenda to prepare and facilitate the implementation of the Association Agreement. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5910-2015-ADD-1/en/pdf

  2. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році: аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України. К.: НІСД, 2015. 684 с.

  3. Закон України “Про засади державної регіональної політики”  від 05.02.2015 р. № 156-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/156-19

  4. Foa E.B., Foa U.G. Resource theory: Interpersonal behavior as exchange. Social exchange: Advances in theoryand research / K.J. Gergen, M.S. Greenberg, R.H. Willis (еds.). New York: Plenum Press, 1980, pp. 77–94.

  5. Tornblom K., Kazemi A. Some Conceptual and Theoretical Issues in Resource Theory of Social Exchange. Handbook of Social Resource Theory: Theoretical Extensions, Empirical Insights, and Social Applications, Critical Issues in Social Justice / K. Tоrnblom, A. Kazemi (еds.). New York: Springer Science + Business Media New York, 2012, pp. 33–64.

  6. Edwards B. Resource Mobilization Theory. The Concise Encyclopedia of Sociology / Ed. by G. Ritzer, J.M. Ryan. 2011, pp. 503–504.

  7. Лапин Н.И. Социокультурный подход и социетально-функциональные структуры. Социологические исследования. 2000. № 7. С. 3–12.

  8. Edwards B., McCarthy J.D. Resources and Social Movement Mobilization. The Blackwell Companion to Social Movements / Ed. by D.A. Snow, S.A. Soule, H. Kriesi. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 2004, pp. 116–152.

  9. Кирдина С.Г. Социокультурный и институциональный подходы как основа позитивной социологии в России. Социологические исследования. 2002. № 12. С. 23–32.

Повний текст