Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Вплив бізнесу на економічний розвиток сільських територій: приклад «Nestlé»

312
3
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено особливості взаємодії між сільськогосподарськими виробниками, а також між виробниками та споживачами продуктів харчування.

Здійснено оцінку впливу такої взаємодії на розвиток села та добробут його мешканців. На основі теорії порівняльних переваг визначено виграші від співпраці між фермерами та підприємцями-переробниками.

На прикладі компанії «Nestlé» проаналізовано механізми підтримки сільськогосподарських виробників великими корпораціями у сфері харчування.

 1. Бородіна О., Прокопа І.  Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення. Економіка України. 2009. № 4. С. 74–85.

 2. Борщевський В. Організаційно-економічні механізми інноваційного розвитку сільських територій Карпатського регіону: аналіт. записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1182/

 3. Важинський Ф.А., Молнар О.С. Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.5. С. 223–228. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.5_37.pdf

 4. Гончаренко І.В., Мороз Т.О. Теоретичні засади формування механізму забезпечення сталого соціально-економічного розвитку сільських територій. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 1 (1). С. 136–141. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2013_1_1_18.pdf

 5. Онищенко О.М.,  Юрчишин В.В. Cільський розвиток: основи методології та організації. Економіка України. 2006. № 10. С. 4–13.

 6. Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель: моногр. Одеса: Астропринт, 2009. 344 с.

 7. Sustainable Agriculture Initiative Platform. URL: http://www.saiplatform.org/about-us/who-we-are-2

 8. Nestle. About us. URL: http://www.nestle.com/aboutus

 9. Nestlé in society. Creating Shared Value and meeting our commitments 2014. Full report. URL: http://storage.nestle.com/nestle-society-full-2014/files/assets/common/downloads/publication.pdf

 10. Розвиток сільського господарства. Програма “Господар”. URL: http://www.nestle.ua/csv/rural-development-responsible-sourcing/gospodar-plan

 11. Nestlé запрошує до співробітництва місцевих постачальників сировини. URL: http://www.agroperspectiva.com/ru/press_release/7240

Повний текст