Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Особливості становлення та розвитку вітчизняних навколофутбольних субкультур

323
10
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано особливості формування та розвитку субкультури футбольних хуліганів і футбольних фанатів протягом останніх десятиліть на пострадянському просторі, зокрема в Україні.

Визначено місце вітчизняних навколофутбольних практик у загальноєвропейському контексті, у тому числі в контексті основних стилів і підстилів цих практик.

Виокремлено три покоління субкультури футбольних хуліганів пострадянського простору. Основним критерієм їх виокремлення є участь у певних колективних практиках, які актуалізують специфічний стильовий зв’язок з європейськими зразками навколофутбольних практик.

Зазначено, що сучасний етап розвитку вітчизняного футбольного фанатизму та хуліганізму характеризується наявністю чіткої диференціації між ними й активним включенням представників навколофутбольних субкультур до громадського, культурного та політичного життя українського суспільства.

  1. Spaaij R. Understanding Football Hooliganism. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

  2. Артьомов П.М. Соціологічна традиція дослідження футбольного хуліганізму: критичний аналіз. Український соціум. 2006. № 6. С. 7–16.

  3. Артьомов П.М. Football hooliganism: sociological understanding of cross-national differences and similarities. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. 2014. № 1122. С. 84–87.

  4. Thornton P. Casuals: Football, Fighting and Fashion – The Storyofa Terrace Cult. London: Milo Books, 2003.

  5. Brug H.H. van der. Football hooliganism in the Netherlands. London: Routledge, 1994.

  6. Попова И.С., Мехнецов А.А. Деревенская драка: взгляд этномузыколога. Мужской сборник. Вып. 3. Мужчина в экстремальной ситуации. Москва: Индрик, 2007. С. 146–158.

  7. Артьомов П.М. Peculiarities of post-soviet football hooliganism in the context of European football related practices. Український соціологічний журнал. 2013. № 1–2. С. 77–81.

  8. Артьомов П.М. Громадянська непокора як контекст для навколофутбольних субкультур. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. 2015. № 1148. С. 100–103.

Повний текст