Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Особливості становлення та розвитку вітчизняних навколофутбольних субкультур

239
8
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано особливості формування та розвитку субкультури футбольних хуліганів і футбольних фанатів протягом останніх десятиліть на пострадянському просторі, зокрема в Україні.

Визначено місце вітчизняних навколофутбольних практик у загальноєвропейському контексті, у тому числі в контексті основних стилів і підстилів цих практик.

Виокремлено три покоління субкультури футбольних хуліганів пострадянського простору. Основним критерієм їх виокремлення є участь у певних колективних практиках, які актуалізують специфічний стильовий зв’язок з європейськими зразками навколофутбольних практик.

Зазначено, що сучасний етап розвитку вітчизняного футбольного фанатизму та хуліганізму характеризується наявністю чіткої диференціації між ними й активним включенням представників навколофутбольних субкультур до громадського, культурного та політичного життя українського суспільства.

  1. Spaaij R. Understanding Football Hooliganism. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

  2. Артьомов П.М. Соціологічна традиція дослідження футбольного хуліганізму: критичний аналіз. Український соціум. 2006. № 6. С. 7–16.

  3. Артьомов П.М. Football hooliganism: sociological understanding of cross-national differences and similarities. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. 2014. № 1122. С. 84–87.

  4. Thornton P. Casuals: Football, Fighting and Fashion – The Storyofa Terrace Cult. London: Milo Books, 2003.

  5. Brug H.H. van der. Football hooliganism in the Netherlands. London: Routledge, 1994.

  6. Попова И.С., Мехнецов А.А. Деревенская драка: взгляд этномузыколога. Мужской сборник. Вып. 3. Мужчина в экстремальной ситуации. Москва: Индрик, 2007. С. 146–158.

  7. Артьомов П.М. Peculiarities of post-soviet football hooliganism in the context of European football related practices. Український соціологічний журнал. 2013. № 1–2. С. 77–81.

  8. Артьомов П.М. Громадянська непокора як контекст для навколофутбольних субкультур. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. 2015. № 1148. С. 100–103.

Повний текст