Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Чинники, що формують цінові тренди на пшеницю на світових біржах і спотовому ринку України

414
6
Стаття(УКР)(.pdf)

У випадку експортоорієнтованої економіки країни, закономірним є те, що внутрішні ціни перебувають під впливом світових цін. Головні завдання дослідження – проаналізувати основні чинники, які формують біржові котирування на пшеничні ф’ючерси на провідних біржах світу; дослідити взаємозв’язок між біржовими ціновими трендами та тенденціями цін на зерно на українському ринку, а також причини розходжень між ними. У результаті дослідження встановлено, що основними чинниками впливу на зернові ф’ючерси є: рівень світових запасів, курс валют, рівень інфляції тощо.

Підтверджено наявність оберненого кореляційного зв’язку між рівнем кінцевих запасів і котируваннями пшениці на провідних біржах світу у довгостроковому періоді. З’ясовано, що в короткостроковому періоді ціни перебувають під впливом не тільки об’єктивних економічних чинників, але й суб’єктивних через невиправдані очікування учасників ринку, чутки та викривлення ринкової інформації. Так, перебільшеною інформацією влітку 2017 р. виявилося повідомлення про засуху, яка значно пошкодила врожай пшениці у США. Ця інформація не виправдалася, але вплинула на біржові котирування пшеничного ф’ючерсу. Таким чином, тенденції біржових котирувань у короткостроковому періоді не завжди підпорядковуються “ефекту Кінга”. Порівняно тенденції внутрішніх і світових цін на зерно.

З’ясовано, що чинники внутрішнього характеру можуть мати серйозний вплив на ціни усередині певної країни, тоді є розбіжності у тенденціях розвитку світових і внутрішніх цін, що й було показано на прикладі ринку пшениці України. Завдяки таким внутрішнім чинникам, як активний експорт пшениці та борошна з України, задіяння механізму повернення ПДВ експортерам, побоювання гравців вітчизняного ринку ймовірного знецінення національної грошової одиниці, внутрішні ціни на пшеницю утримувалися в зростаючому тренді, тоді як біржові котирування на світових біржах знижувалися.

  1. Тюріна Н.М., Карвацка Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 408с.

  2. The Works of Sr William D’Avenant Kt. London, 1771. Vol. II. 506 p.

  3. Солодкий М.О. Біржовий ринок. Київ: Аграрна освіта, 2010. 565 с.

  4. Пластун О.Л. Фундаментальний аналіз біржових цін: аргументи “за” і “проти”. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 1 (16). С. 109–112.

  5. Солодкий М.О. Ф’ючерсний ринок – фактор стабілізації ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Моніторинг біржового ринку. 2014. № 1. С. 12–15.

  6. Петришин Л.П. Цінові тенденції на світовому та національному ринках зернових і зернобобових та олійних культур. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 8.Ч. 2. С. 50–53.

Повний текст