Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Підприємницький потенціал як предмет теоретизування в американській соціології

595
8
Стаття(УКР)(.pdf)

Обґрунтовано соціологічну модель підприємництва, як соціального феномену, на основі поєднання двох основних теоретичних напрямів дослідження цього феномену в сучасній американській соціологічній думці – з боку попиту та пропозиції. Запропонований підхід трактує підприємництво, як певну потенційну можливість, яка є латентною і за певних умов може бути реалізованою на практиці. У статті висвітлюються основні концептуальні підходи до вивчення підприємницького потенціалу в сучасній соціологічній науці. Обґрунтовано також синтетичну економіко-соціологічну модель дослідження потенційного підприємництва, як одну з аналітичних і прикладних перспектив. Показано, яку роль в обґрунтуванні ідеї підприємницького потенціалу можуть відіграти концептуальні напрацювання зарубіжної соціології, в тому числі теорії соціальної вкоріненості М. Грановеттера, відносної соціальної блокади Е. Хейгена, стадій економічного зростання В. Ростоу, а також теорія динамічного, “само­відтворювального” економічного середовища А. Шапіро. Концептуально обґрунтовано механізм впливу соцієтальних чинників на імовірність виникнення підприємницької події через посередництво суб’єктивного сприйняття соціальним актором бажаності та можливості власної участі в підприємництві. Усвідомлена бажаність включає в себе два взаємопов’язаних компоненти – ставлення індивідуума до підприємницької дії та соціальні норми, що асоціюються з відповідною моделлю поведінки. Усвідомлена можливість, або підприємницька самоефективність, являє собою впевненість індивіда в успішному вирішенні певних завдань, пов’язаних з виконанням підприємницької ролі. Проаналізовано чинники, що сприяють і заважають розвитку підприємницького потенціалу в сучасному українському суспільстві, залежно від типу підприємницької діяльності – вимушеної або добровільної. Дійшли висновку про те, що концепція підприємницького потенціалу має вагомий потенціал використання в практичній сфері для виявлення існуючого підприємницького потенціалу та створення сприятливих умов для його актуалізації та залучення до процесів модернізації українського суспільства.

 1. Thornton, P. (1999). The Sociology of Entrepreneurship. Annual Review of Sociology, 25, 19-46 [in English]

 2. Huefner, J.C., Hunt, H.K., Robinson, P.B. (1996). A comparison of four scales predicting entrepreneursihp. Academy of Entrepreneurship Journal, 1, 56-80 [in English]

 3. Tihonova, N.E., Chepurko, A.Ju. (2004). The entrepreneurial potential of Russian society. Mir Rossii – Universe of Russia, 1, 116-145 [in Russian]

 4. Global Entrepreneurship Monitor: Global Report: 2016/17. (2017). Global Entrepreneurship Research Association. URL: https://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/global-research/gem/Documents/GEM%202016-2017%20Global%20Report.pdf [in English]

 5. Granovetter, M. (2002). Economic action and social structure: the problem of rootedness. Jekonomicheskaja sociologija – Economic Sociology, 3, 3, 44-55 [in Russian]

 6. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational and Human Decision Processes, 50, 179-211 [in English]

 7. Bandura, A. (2000). The theory of social science. SaintPetersburg: Evrazija [in Russian]

 8. Shapero, A. (1975). The displaced, uncomfortable entrepreneur. Psychology Today, 9, 83-88 [in English]

 9. Shapero, A. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. In C. Kent, D. Sexton, K. Vesper (Eds.), The encyclopedia of entrepreneurship (pp. 72-90). Englewood Cliffs, NY: Prentice Hall [in English]

 10. Krueger, N., Brazeal, D. (1994). Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, Spring, 91-104 [in English]

 11. Zhao, H., Seibert, S.E., Hills, G.E. (2005). The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. Journal of Applied Psychology, 90, 1265-1272 [in English]

 12. Liebenstein, H. (1968). Entrepreneurship and Development. The American Economic Review, 58 (2), 72-83 [in English]

 13. Park, R.E. (1928, May). Human Migration and the Marginal Man. American Journal of Sociology, 33, 6, 881-893 [in English]

 14. Hagen, E. (1962). On the Theory of Social Change. Illinois: Dorsey Press [in English]

 15. Rostow, W.W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press [in English]

 16. Peterson, M.F., Roquebert, J. (1993). Success patterns of Cuban American enterprises: Implications for entrepreneurial communities. Human Relations, 46, 921-937 [in English]

 17. Peng, M., Jiang, Yi. (2005). Entrepreneurial strategies during institutional transitions. In L.A. Keister (Ed.), Entrepreneurship Research in the Sociology of Work. Vol. 15 (pp. 311-325). Amsterdam, London, New York: Elsevier [in English]

Повний текст