Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Формування та відтворення буржуазного класу в США

352
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті подається аналіз процесу формування та відтворення буржуазії в США. Виявлено, що за умов низької впливовості традиційних земельних аристократів американська буржуазія перебрала функції домінуючих еліт. Це дало змогу швидко поширити серед усього суспільства буржуазні цінності. Формування буржуазного класу на початковому етапі відбувалося за рахунок промисловців, плантаторів та фермерів. Після набуття буржуазією статусу панівного класу рекрутація до цієї когорти з небуржуазних верств почала звужуватися. Однак вже в середині ХХ ст. в походженні вищих управляючих корпорацій зростають частки середнього та робітничого класів.

Повний текст