Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціологічні підходи до вивчення проблеми соціального виключення людей з особливими потребами

329
Стаття(УКР)(.pdf)

Показано сутність різних соціологічних підходів до дослідження особливостей життєдіяльності осіб з функціональними обмеженнями здоров’я, доведено перспективність використання комплексного соціологічного підходу для визначення соціально-психологічних аспектів самоідентифікації цієї категорії населення та її сприйняття оточенням.

Повний текст