Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Політико-ідеологічні самоідентифікації українського студентства: динаміка та актуальний стан

318
2
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано політико-ідеологічні самоідентифікації українського студентства як суб’єкта політики, взаємозалежність цих процесів та формування у майбутніх фахівців інтересу до політики, відповідної громадянської позиції, певних політичних установок та дій. Автор підкреслює, що зафіксована у процесі досліджень, проведених серед українських студентів співробітниками кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2001–2002 рр. та 2008–2009 рр., динаміка політико-ідеологічних самоідентифікацій студентства дозволяє говорити про те, що проект побудови незалежної національної держави, який базується на демократичних принципах, актуалізував у свідомості молодих людей національно-демократичні ідеологічні цінності; водночас збільшення кількості прибічників лівого напряму може свідчити про зростання соціальної невдоволеності і, відповідно, протестного потенціалу студентства.

  1. Reznik, O. (2003). Politychna samoidentyfikacija osobystosti za umov stanovlennja gromadjans’kogo suspil’stva. Kyiv: Instytut sociologii’ NAN Ukrai’ny [in Ukrainian]

  2. Ruzhenceva, V.I. (2005). Polityko-ideologichni identyfikacii’ ukrai’ns’kogo studentstva: faktory vplyvu. Ukr. socìum – Ukrainian society, 1 (6), 44-53 [in Ukrainian]

  3. Arbjenina, V.L., Sokurjans’ka, L.G. (Eds.). (2012). Ukrai’ns’ke studentstvo u poshukah identychnosti. Hkarkiv: Harkivs’kyj nacional’nyj universytetimeni V. N. Karazina [in Ukrainian]

Повний текст