Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Реконструкція релігійного виміру публічної сфери в сучасних теоріях соціології релігії

366
1
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті розглянуто особливості вивчення взаємодії між релігією та суспільством у сучасній соціології релігії. Зокрема, представлено теорії, що вивчають трансформацію релігії та її пристосування до сучасних умов, виникнення нових форм її взаємодії з політичним та публічним. Зроблено огляд напрацювань українських соціологів у напрямі інтерпретації місця й ролі релігії в сучасному суспільстві та акцентовано увагу на можливостях застосування підходів західної соціології релігії для концептуалізації та дослідження релігійного життя в Україні.

  1. Хабермас Ю. Постсекулярное общество – что это? Рос. филос. газ. 2008. № 4 (18). C. 1–2.

  2. Asad T. Genealogies of religion: discipline and reasons of power in Christianityand Islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. 335 p.

  3. Asad T. Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity. Stanford: Stanford University Press, 2003. 269 p.

  4. Casanova J. Public Religions in the Modern World. Chicago: The University of Chicago Press, 1994. 345 p.

  5. Casanova J. Religion, Politics and Gender Equality. Public Religions Revisited: draft working document. Saint Carolina: UNRISD, 2009. 29 p.

  6. Casanova J. What Is A Public Religion? Religion Returns to thePublic Square: Faith and Policy in America. Washington: Woodrow WilsonCenter Press, 2003. P. 111–139.

  7. Eisenstadt S. The reconstruction of Religious Arenas in the framework of “Multiple Modernities”. Millennium: Journal of International Studies. 2000. Vol. 29 (3). P. 591–611.

  8. Habermas J. Religion in Public Sphere. Polity, 2006. 25 p.

  9. Taylor Ch. Religious mobilizations. Public Culture. – Durham,North Carolina: Duke University Press, 2006. Vol. 18 (2). P. 281–300.

  10. Taylor Ch. Western Secularity. Rethinking Secularism. NewYork: Oxford University Press, 2011. P. 31–53.

Повний текст