Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Сучасний стан громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи

365
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано засади формування громадянського суспільства в Україні, особливості становлення основних інститутів громадянського суспільства в контексті європейської інтеграції та світових тенденцій, запропоновано шляхи подальшого вдосконалення інститутів громадянського суспільства, подолання негативних тенденцій на шляху України до європейської спільноти.

 1. B’juchy na spoloh – raund 2: na zahyst demokratii’ v Ukrai’ni: prodovzhennja zvitu Freedom House. (2012). URL: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files [in Ukrainian]

 2. Grygorenko, D.A. (2010). Gromadjans’ke suspil’stvo v Ukrai’ni. 10 porad jevropejs’kyh koleg. Gromadjans’ke suspil’stvo i prava ljudyny: materialy mizhnarodnogo naukovo-praktychnogo seminaru, Harkiv, 9 grud. 2010 r. (pp. 191-194). Harkiv: Naukovo-doslidnyj instytut derzhavnogo budivnyctva ta miscevogo samovrjaduvannja [in Ukrainian]

 3. Gromads’ki organizacii’ v Ukrai’ni: statystychnyj bjuleten’ za 2004 rik. (2005). Kyiv: Derzhkomstat Ukrai’ny [in Ukrainian]

 4. Gromads’ki organizacii’ v Ukrai’ni u 2006 roci: statystychnyj bjuleten’. (2007).  Kyiv: Derzhkomstat Ukrai’ny [in Ukrainian]

 5. Gromads’ki organizacii’ v Ukrai’ni u 2007 roci: statystychnyj bjuleten’. (2008). Kyiv: Derzhkomstat Ukrai’ny [in Ukrainian]

 6. Gromads’ki organizacii’ v Ukrai’ni u 2011 r.: statystychnyj bjuleten’. (2012). Kyiv: Derzhstat Ukrai’ny [in Ukrainian]

 7. Dovira ukrai’nciv do social’nyh instytucij. URL: http://old.kiis.com.ua/ua/news/view-152.html [in Ukrainian]

 8. Krasnosil’s’ka, A. (2012). Pokaznyky rozvytku gromadjans’kogo suspil’stva Ukrai’ny ujevropejs’komu konteksti. Gromadjans’ke suspil’stvo, 1 (19), 4-6 [in Ukrainian]

 9. Pro vnutrishnje ta zovnishnje stanovyshhe Ukrai’ny v 2013 roci: Shhorichne Poslannja Prezydenta Ukrai’ny do Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. (2013). Kyiv: NISD [in Ukrainian]

 10. Pro stan rozvytku gromadjans’kogo suspil’stva v Ukrai’ni: analitychna dopovid’. (2012). Kyiv: NISD [in Ukrainian]

 11. Svoboda slova v Ukrai’ni: zagal’nonacional’ne j ekspertne opytuvannja. URL: http://dif.org.ua/ua/polls/2013-year/fiwivirvihvirhvhuvh.htm [in Ukrainian]

 12. Stan rozvytku blagodijnosti v Ukrai’ni – 2011: richnyj zvit. (2012). Asociacija blagodijnykiv Ukrai’ny za pidtrymky IAC “Gromads’kyj prostir”, IA “Regio-News”. Kyiv [in Ukrainian]

 13. Palyvoda, L., Kikot’, O. (2006). Stan ta dynamika rozvytku neurjadovyh organizacij Ukrai’ny 2002–2006 roky: zvit za danymy doslidzhennja. Kyiv: Tvorchyj centr “Kaunterpart” [in Ukrainian]

 14. Vorona, V.M., Shul’ga, M.O. (Eds.). (2010). Ukrai’ns’ke suspil’stvo 1992–2010: sociologichnyj monitoring. Kyiv: Instytut sociologii’ NANU, Foliant [in Ukrainian]

 15. Hom’jakov, L. (2003). Paradoksy gromadjans’kogo suspil’stva v Ukrai’ni. Suchasnist’, 12, 55-74 [in Ukrainian]

 16. Cikavi fakty pro volonterstvo v Ukrai’ni. URL: http://gurt.org.ua/news/recent/16290/ [in Ukrainian]

 17. Chy dovirjajete Vy politychnym partijam? (dynamika, 2001–2013). URL: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=82 [in Ukrainian]

 18. Chy je Vy chlenom bud’-jakoi’ politychnoi’ partii’? (opytuvannja v Kyjevi). URL: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=789 [in Ukrainian]

 19. Chy zmozhe gromadjans’ke suspil’stvo vplynuty na ukrai’ns’ku polityku? URL: http://dif.org.ua/ua/press/dkvwkepgvwep [in Ukrainian]

 20. Chy povynni prosti gromadjany maty real’nyj vplyv na pryjnjattja derzhavnyh rishen’? URL: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=360 [in Ukrainian]

 21. Chogo nasampered ne vystachaje isnujuchym v Ukrai’ni politychnym partijam?URL: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=556 [in Ukrainian]

 22. Jakoju miroju dii’ vlady povynni buty pidkontrol’ni gromads’kosti, suspil’stvu?URL: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=361 [in Ukrainian]

 23. Key Findings: Public Opinion in Ukraine. (2012). International Foundation for Electoral Systems. Washington [in English]

 24. Nations in Transit 2012. Country Reports. URL: http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2012 [in English]

 25. Nations in Transit – Ukraine (2012). URL: http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/ukraine [in English]

 26. The 2011 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia. URL: http://transition.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/ [in English]

 27. World giving index 2012. A global view of giving trends. URL: https://www.cafonline.org/PDF/WorldGivingIndex2012WEB.pdf [in English]

 28. 2012 Global GoTo Think Tank Report Released. URL: http://www.gotothinktank.com/2012-global-goto-tank-index-report [in English].

Повний текст