Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Кластерна модель розвитку транскордонного фармацевтичного ринку

344
2
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті визначено основні шляхи створення та умови ефективного розвитку транскордонних фармацевтичних кластерів. Побудовано організаційно-функціональну структуру кластера з розмежуванням на ядро, інноваційну та сателітну інфраструктури.

Виявлено поле спільних інтересів учасників кластера та охарактеризовано їх основні вертикальні та горизонтальні зв’язки.

  1. Мікула Н. Перспективи розвитку транскордонного співробітництва України та ЄС /Нац. ін-т стратегіч. дослідж. URL: http://old.niss.gov.ua/book/Mitryaeva2009/19.pdf

  2. Про проект Концепції Національної стратегії формування та розвитку транскордонних кластерів. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vra46661-09

  3. Горблюк Р., Демченко В., Пелещак І. Узагальнення світового досвіду розвитку транскордонних кластерів. Звіт про НДР “Розробка регіональної стратегії формування та підтримки розвитку транскордонних кластерів”. № держреєстрації 0106U013076 / наук. кер. Н. Мікула. Львів, 2008. 166 с.

  4. Клунко Н.С. До проблеми впровадження кластерної моделі інноваційного розвитку фармацевтичної галузі промисловості на регіональному рівні. Проблеми економіки. 2012. № 1. С. 34–40.

  5. Філіповська О.О. Транскордонне співробітництво: Україна – Польща – Білорусь (інструменти фінансового забезпечення). Регіональна економіка. 2007. № 1 (43). С. 43–55.

  6. Стратегія розвитку Львівської області: проект економічного та соціального розвитку Львівської області. URL: http://ldp.lviv.ua/files/strategic_aims.pdf

  7. Андрушків Б., Бакушевич Я. Україна – Польща – економічні аспекти співпраці. Економіка України. 2005. № 11. С. 82–85.

Повний текст