Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Специфічні проблеми оцінювання партнерської взаємодії малих та великих виробничих підприємств

346
1
Стаття(УКР)(.pdf)

Статтю присвячено особливостям та проблемам партнерської кооперації малих підприємств з великим виробництвом. Наведено класифікацію найтиповіших способів та форм взаємодій великих і малих підприємств.

Деталізовано різновиди структури сателітної форми взаємодії виробничих малих і великих підприємств. До однієї з важливих проблем співпраці великого та малого бізнесу віднесено перешкоди в методах оцінки ефекту від взаємодії підприємств. Доведено необхідність подальшої активізації.

  1. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: учеб. пособ. Москва: Вильямс, 2000. 272 с.

  2. Колесникова Л.А. Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве: управление развитием: моногр. Москва: Новый Логос, 2000. 269 с.

  3. Герасимчук В.І., Мірошниченко О.В., Онікієнко В.В. Малий та середній бізнес як сфера зайнятості: методологія, аналіз, проблеми розвитку: моногр. Київ: УІСД, 2002. 116 с.

  4. Барилко П.О. Мале підприємництво в регіоні. Економічні та правові засади. Київ: Фокус, 2013. 252 с.

  5. Кондратюк Т.В. Державна підтримка малого бізнесу: моногр. Київ: Вид. центр “Академія”, 2003. 112 с.

  6. Ковалев Д. Переоцененная синергия. &Стратегии. 2006. URL: http://www.strategy. com.ua/article.aspx?column=4&article=661

  7. Камышный В.А. Малый бизнес: теория, практика. Москва: ТЕИС, 2013. 431 с.

  8. Гордиенко Т.А. Мале підприємництво та ефективність його розвитку у харчовій промисловості України: моногр. Київ: ВабиЛон, 2013. 391 с.

  9. Егорова Н.Е., Майн Е.Р. Малый бизнес в России: экономический анализ и моделирование. Москва: ЦЭМИ РАН, ИСЭПН РАН, 1997. 235 с.

Повний текст