Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Успіх у бізнесі: перешкоди та стимули на шляху українських бізнес-леді

460
4
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано успішні починання жінок у сфері підприємницької діяльності в Україні,а також продемонстровано досвід жінок-підприємців та сприйняття ними переваг і труднощів у сфері бізнесу. Якісне дослідження здійснювалось у різних регіонах України.

Було опитано 23 бізнес-леді, 10 з яких брали участь у фокус-групі у Києві. Дослідники вивчили та описали труднощі в українському бізнесі зі слів респонденток. Результати аналізу інтерв’ю та фокус-групи показали такі перешкоди на шляху українських жінок у бізнесі:брак підтримки з боку держави, брак незалежного фінансування, нестача кваліфікованого персоналу, бюрократія в державних органах та невпевненість у власному успіху. Цей проект переглянув трактування поняття успішної власниці бізнесу та допоміг сформувати модель успішної бізнес-леді для нового покоління.

Результати дослідження засвідчили, що навіть якщо підприємство є прибутковим, значна частка власниць не наважуються на-звати себе успішними у бізнесі.

 1. Кісь О. Моделі конструювання ґендерної ідентичности жінки в сучасній Україні. Незалежний культурний часопис “Ї”. 2003. URL: http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm

 2. Melnik T. Gender analysis of Ukrainian society; UNDP in Ukraine. Kyiv, UA: Zlatograph, 1999.

 3. Shymchyshyn M. Ideology and Women’s Studies Programs in Ukraine. NWSA Journal: States of Insecurity and the Gendered Politics of Fear, 2005, No. 17, pp. 173–185.

 4. Brainerd E. Women in transition: Changes in gender wage differentials in Eastern Europe and the former Soviet Union. Industrial and Labor Relations Review, 2000, No. 54 (1), pp. 138–162.

 5. Aidis R., Welter F., Smallbone D., Isakova N. Female entrepreneurship in transition economies: The case of Lithuania and Ukraine. 2005. URL: http://www.homepages.ucl.ac.uk/~tjmsrai/aidis-welter-smallbone-isakova.pdf

 6. Welter F., Smallbone D., Isakova N. et al. Female entrepreneurship in post-Soviet countries.  New Perspectives on Women Entrepreneurs / J. Butler (ed.). Greenwich, CT: Information Age, 2003, pp. 243–269.

 7. Журженко Т. Гендерные рынки Украины: политическая экономия национального строительства. Вильнюс: ЕГУ, 2008. 256 c.

 8. Winn J. Women Entrepreneurs: Can We Remove the Barriers? The International Entrepreneurship and Management Journal, 2005, No. 1 (3), pp. 381–397.

 9. Рівність заради демократії: інформ. бюл. з актуальних питань гендерних перетворень в Україні / упоряд. текстів С. Губін. Київ: Програма розвитку ООН в Україні, 2006. 15 c.

 10. Українським жінкам складніше вести підприємницьку діяльність, ніж чоловікам. Українська правда. 2011. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2011/02/9/71786/view_print/

 11. Entrepreneurship Forum of SESP Association: On Individual Potential, Business Plans and Success. SESP Association. 2013. URL: http://sesp.org.ua/web/sesp/sesp-EN.nsf/0/3341B9177653D985C2257BF800426829

 12. USA embassy newsletter “Women’s Forum in Kyiv: “Women Entrepreneurs: the Next Driving Force in the Ukrainian Economy?”. 2013. URL: http://ukraine.usembassy.gov/events/sonenshine-forum.html

 13. Stevenson L. Some methodological problems associated with researching women entrepreneurs. Journal of Business Ethics, 1990, No. 9, pp. 439–446.

 14. Mcintyre R., Dallago B. Small and medium enterprises in transitional economies. Hampshire, UK: Palgrave, 2003.

 15. Mugler J. The climate for entrepreneurship in European countries in transition. The Blackwell Handbook of Entrepreneurship / D. Sexton, H. Landstorm (eds.). Oxford and Malden, MA: Blackwell Publishers, 2000, pp. 150–175.

 16. Pfirrmann O., Walter G. (Eds.). Small firms and entrepreneurship in Central and Eastern Europe: A socio-economic perspective. Berlin, DE: Physica-Verlag, 2002.

 17. Larcon J.-P. Entrepreneurship and economic transition in Central Europe. Dordrecht, NL: Kluwer Academic Publishers, 1998, 219 p.

 18. Марценюк Т.О. Гендерні аспекти сфери зайнятості в українському суспільстві (згідно з опитуванням ISSP 2009 року). Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. 2010. Вип. 16. С. 328–333.

 19. Костюченко Т.С., Марценюк Т.О. “Жіночий” малий бізнес в Україні в період соціальних трансформацій. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2011. Вип. 5. С. 226–233.

 20. Dulton M. Culture Shock! Ukraine. Portland, USA: Graphic Arts Center Publishing Company Portland, 2001.

 21. Shevchenko A. Ukraine – Culture Smart!: The Essential Guide to Customs & Culture. Paperback, 2012, July 24, 168 p.

 22. Creswell J.W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2003.

 23. Creswell J.W. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2007.

 24. Husserl E. Ideas: General introduction to pure phenomenology. Edmund Husserl, New York: Collier Books, 1962, 405 p.

 25. Moustakes C. Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc., 1994, 208 p.

 26. Lopez K.A., Willis D.G. Descriptive versus interpretive phenomenology: Their contributions to nursing knowledge. Qualitative Health Research, 2004, No. 14, pp. 726–735.

 27. Smith J.A. Hermeneutics, human sciences and health: Linking theory and practice. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2007, No. 2, pp. 3–11.

Повний текст