Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Рівноправний діалог культур як основа сучасного суспільства: мультикультурний проект Бхікху Парекха

340
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано мультикультурний проект британського соціального теоретика Б. Парекха, головною ідеєю якого є рівноправний діалог культур як основа сучасного суспільства та діалогічність як загальний принцип співіснування відмінностей у сучасно-му світі (культурного різноманіття).

Визначено проблемне поле мультикультуралізму шляхом поєднання трьох положень: ідеї про культурну залученість людей, неминучість та бажаність культурного різноманіття та міжкультурного діалогу, а також внутрішню плюральність кожної культури.

Обґрунтовано актуальність концептуалізації Б.Парекха для подальшого розвитку сучасних демократичних процесів.

  1. Хомяков М.Б. Брайан Берри против мультикультурализма и национализма. Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. Т. Х. № 1. С. 74-100.

  2. Honorary Graduates: Orations and responses – Lord Parekh of Kingston upon Hull. University of Essex, 2003, July 9. URL: http://www.essex.ac.uk/honorary_graduates/or/2003/bhikhu-parekh-oration.aspx

  3. Канарш Г.Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация: моногр. Москва: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. 236 с.

  4. Parekh B. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. London: MacMillan, 2000, 344 p.

  5. Parekh B. What is multiculturalism? URL: http://www.india_seminar.com/1999/484/484%20parekh.htm

  6. Парекх Б. Переосмысливая мультикультурализм: культурное разнообразие и политическая теория (фрагмент). Хрестоматия по дисциплине “Современная политическая философия: либерализм, коммунитаризм, мультикультурализм” / авт. сост. М.Б. Хомяков. Екатеринбург, 2007. С. 80-92.

  7. Хомяков М.Б., Полякова И.Г. Толерантность в современной цивилизации: сб. методических материалов. Т. 4. Екатеринбург, 2007. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1440/2/1324430_methodbooks_Vol4.pdf

  8. Глинчикова А.Г. Демократическая модернизация и национальная культура. Полис. 2010. № 6. С. 54–67.

  9. Парекх Б. Чи є іслам загрозою демократії? День. 2003. 15 липня. URL: http://www.day.kiev.ua/uk/profile/bhikhu-parekh

Повний текст