Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальне включення та ексклюзія як форми взаємодії в суспільстві: евристичний потенціал соціологічних концепцій

376
3
Стаття(УКР)(.pdf)

Визначено евристичний потенціал соціологічних концепцій соціального включення та ексклюзії, що дозволило поглибити розуміння механізмів соціальної взаємодії та відтворення суспільного порядку, вдосконалити домінуючі сьогодні в зарубіжній та вітчизняній літературі підходи до цих феноменів через призму релятивної депривації.

Продемонстровано, що в соціологічній теорії соціальне включення та ексклюзія розглядаються через формування нееквівалентних відносин міжсоціальними групами.

Виявлено відмінності в евристичному потенціалі концепцій соціального включення та ексклюзії, оскільки в останній відтворення соціального порядку поєднано з трансформацією групових відносин, зміна-ми умов участі, статусів соціальних агентів і виникненням нових полів, правил та інститутів.

 1. AtkinsonА., Cantillon B., MarlierE. and Nolan B. Social Indicators: The EU and Social Inclusion. Oxford: Oxford University Press, 2002, 240 р.

 2. Atkinson A.B., Marlier E. Analysing and Measuring Social Inclusion in a Global Context. New York: United Nations, 2010.

 3. Gough J., Eisenschitz A., McCulloch A. Spaces of social exclusion. London: Routledge, 2006.

 4. Levitas R. Inclusive society? Social Exclusion and New Labour. New York: Palgrave Macmillan, 1998.

 5. Paugam S. Poverty and Social Exclusion: A Sociological View. The future of European welfare: a new socialcontract / edited by M. Rhodes and Y. Mény. New York: St. Martin’s Press, 1998, pp. 41–62.

 6. Rodgers G., Gore Ch. Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses. J.B. Figueiredo editors. Geneva: International Labour Organization, 1995.

 7. Silver H. Understanding Social Inclusion and Its Meaning for Australia. Australian Journal of Social – issues, 2010, Vol. 45, No. 2, pp. 183–211.

 8. Woodward A., Kohli M. Inclusions and Exclusions in European Societies. Edited by A. Woodward and M. Kohli. London: Routledge, 2001.

 9. Анджелкович Б., Иванов А., Марни Ш. и др. От трансформации к обществу для всех: Региональный доклад о человеческом развитии. Братислава: ПРООН, 2011. 132 p. URL: http://www.undp.tj/files/Regional_Human_Development_Report__Beyond_transition__towards_inclusive_societies_RUS.pdf

 10. Лібанова Е., Левенець Ю., Макарова О. та ін. Україна: на шляху до соціального залучення: Національна Доповідь про людський розвиток 2011. К: ПРООН, 2011. 124 c. URL: http://www.undp.org.ua/files/ua_95644NHDR_2011_Ukr.pdf

 11. Deth van J. Private Groups and Public Life. Social Participation, Voluntary Associations and Political Involvement in Representative Democracies. London: Routledge, 1997.

 12. Allman D. The sociology of social inclusion. SAGE Open, 2013, No. 3 (1), DOI: 10.1177 2158244012471957

 13. Burchardt T. Degrees of Exclusion: Developing a Dynamic, Multidimensional Measure. Understanding social exclusion. P. Agulnik editor. Oxford, New York: Oxford University Press, 2002, pp. 30–43.

 14. Daly M., Silver H. Social exclusion and social capital: A comparison and critique. Theory and society, 2008, Vol. 37 (6), pp. 537–566.

 15. Procacci G. Against Exclusion: The Poor and the Social Sciences View. The future of European welfare: a newsocial contract / edited by M. Rhodes and Y. Mény. New York: St. Martin’s Press, 1998, pp. 63–77.

 16. Rawal N. Social Inclusion and Exclusion: A Review. Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology, 2008, Vol. 2, pp. 161–180.

 17. Wilson L. Developing a Model for the Measurement of Social Inclusion and Social Capital in Regional Australia. Social Indicators Research, 2006, Vol. 75, No. 3, pp. 335–360.

 18. Савельєв Ю.Б. Оцінка концептуальних засад політики соціального включення  (соціальної інклюзії) у Європейському союзі. Соціологічні дослідження. 2011. № 11. С. 164–176.

 19. Савельєв Ю.Б. Суперечності концепції соціального виключення і включення: вплив соціально-політичного дискурсу на соціологічні теорії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологія. 2012. Вип. 3. С. 33–41.

 20. Оксамитна С., Хмелько В. Социальная эксклюзия в Украине на начальной стадии реставрации капитализма. Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. № 3. С. 66–77.

 21. Silver H. Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms? International Labour Review, 1994, Vol. 133, pp. 531–578.

 22. Ільченко Н., Жиленко Р. Соціальне включення: теорія і практика. Економічний розвиток громади. 2006. № 2. С. 2–6.

 23. Урсуленко К. Методика вимірювання соціальної солідарності в українському суспільстві. Перевірка теорії за допомогою методу моделей лінійних структурних рівнянь. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2009. № 3. C. 126–157.

 24. Abbott P., Wallace C. Rising economic prosperity and social quality the case of New Member States of the European Union. Social indicators research, 2014, Vol. 115 (1), pp. 419–439.

 25. Maesen van der L., Walker A. Indicators of Social Quality: Outcomes of the European Scientific Network. European Journal of Social Quality, 2005, Vol. 5, No. 1–2, pp. 8–24.

 26. Нартюк О. Інклюзія як організаційно-економічний механізм оптимізації зайнятості економічно активного населення. Україна: аспекти праці. 2015. № 1. С. 43–49.

 27. Berkel van R., Møller I.H. The concept of inclusion exclusion and the concept of work. Active Social Policies inthe EU: Inclusion through participation? / edited by R. van Berkel and I. H. Møller. Bristol: The Policy Press, 2002, pp. 15–44.

 28. Sen A. Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny. Social Development Papers, 2000, June, No. 1.

 29. Савельєв Ю.Б. Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми. Наукові записки НаУКМА. Том 135: Соціологічні науки. 2012. С. 25–33.

 30. Weber М. The theoryof social and economic organization. New York: Oxford University Press, 1947, 436 p.

 31. Olson M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965.

 32. Parkin F. Strategies of Social Closure in Class Formation. The Social analysis of class structure / edited by F.Parkin. London: Tavistock Publications, 1974.

 33. Bourdieu P. Cultural reproduction and social reproduction. Knowledge, education and social change / R. Browneditor. London, 1974, pp. 71–84.

 34. Bourdieu P., Passeron J.C. Reproduction in education, society and culture. London: SAGE Publications, 1990, 260 p.

 35. Lareau A. Social class differences in family school relationships: The importance of cultural capital. Sociologyof education, 1987, Vol. 60, pp. 73–85.

 36. Tilly Ch. Durable inequality. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1998.

 37. Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1984.

 38. Horvat E.M., Weininger E.B., Lareau A. From social ties to social capital: Class differences in the relationsbetween schools and parent networks. American educational research Journal, 2003, Vol. 40 (2), pp. 319–351.

 39. Lamont M., Lareau A. Cultural capital: Allusions, gaps and glissandos in recent theoretical developments. Sociological theory, 1988, Vol. 6 (2), pp. 153–168.

 40. Lockwood D. Social Integration and System Integration. Explorations in Social Change / G.K. Zollschan and W. Hirsch editors. London: Routledge & Kegan Paul, 1964, pp. 244–256.

 41. Parsons T. Societies: evolutionary and comparative perspectives. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1966.

 42. Parsons T. The system of modern societies. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1971.

 43. Parsons T., Toby J. The evolution of societies. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1977.

 44. Mouzelis N. Modernity: A Non European Conceptualization. British Journal of Sociology, 1999, Vol. 50, Issue1, pp. 141–159.

 45. Marshall T.H., Bottomore T. Citizenship and social class. Concord, MA: Pluto Press, 1992.

 46. Савельєв Ю.Б. Застосування принципу колективних прав як механізм соціального включення. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2011. Вип. 13. С. 55–63.

 47. Alexander J.С. Core Solidarity Ethnic Outgroup, and Social Differentiation: A Multidimensional Model ofInclusion in Modern Societies. National and ethnic movements / Edited by J. Dofny and A. Akiwowo. Beverly Hills, Calif. & London: Sage Publications, 1980, pp. 5–28.

 48. Geertz C. The interpretation of cultures: Selected essays. New York: Basic Books, 1973.

 49. Lamont M. Responses to Racism, Health, and Social Inclusion as a Dimension of Successful Societies. Successful Societies: How Institutions and Culture Affect Health. Edited by P.A. Hall, M. Lamont. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 151–168.

 50. Fraser N. Recognition or Redistribution? A Critical Reading of Iris Young’s Justice and the Politics of Difference. Journal of Political Philosophy, 1995, Vol. 3 (2), pp. 166–180.

 51. Taylor Сh. et al. Multiculturalism: examining the politics of recognition. Princeton: Princeton University Press, 1994.

 52. Honneth A. Recognition or Redistribution? Changing Perspectiveson the Moral Order of Society. Theory, Culture & Society, 2001, Vol. 18 (2–3), pp. 43–55.

 53. Fraser N. Identity, Exclusion, and Critique: A Response to Four Critics. European Journal of Political Theory, 2007, Vol. 6, pp. 305–338.

Повний текст