Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Цінності самовираження у зв’язку з поведінкою людини: результати пошукового дослідження

1K+
14
Стаття(УКР)(.pdf)

Представлено результати пошуку поведінкових індикаторів цінності самовираження, отриманих у ході двох пілотних опитувань, проведених серед “експертів”, які були ключовими інформантами, та студентів 1-го року навчання спеціальності “Соціологія” трьох університетів (Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”).

Для вимірювання цінностей самовираження обрано шість цінностей, які на мотиваційному колі об’єднуються в групу відкритість до змін: самостійність – думки, самостійність – дії, стимуляція та групу самоствердження: досягнення, влада – ресурси, влада – домінування. Цінності відкритості до змін і самоствердження є важливими для розуміння настроїв молоді, готовності до дій, прагнення до змін, успіху, прийняття рішень, самостійності думки, волевиявлення. Відкритість до змін та самоствердження, непасивність молоді та відсутність байдужості в перспективі має вплив на загальний розвиток країни. У межах двох пошукових досліджень для перевірки зв’язку цінності самовираження та поведінкових аспектів подано можливі варіанти вчинків, які є найяскравішим вираженням характеристики людини, яка має одну з шести цінностей. Під час першого пілотного дослідження зібрано близько 30 прикладів поведінкових індикаторів, які слугували емпіричним матеріалом для розробки запитань.

Розроблені запитання протестовано в межах другого пошукового дослідження та встановлено значущий зв’язок між частотою виконуваної дії та цінностями: прояв поведінки виражений через цінність самостійність – дії (приймати рішення, які б суперечили інтересам інших, заборонялись або від яких її відмовляли оточуючі) та влада – домінування (змушувати когось прийняти свою позицію (думку), навіть якщо інші її не поділяють).

Інші чотири індикатори не мають значущого зв’язку з частотою відтворюваної поведінки, проте також дозволили зібрати ряд відповідей, які є прикладами поведінкових проявів людини: висловлювати власну думку (позицію), яка кардинально відрізнялася б від думки інших (запропонований прояв поведінки, виражений через цінність самостійність – думки), проводити своє дозвілля (відпочинок) (стимуляція), для того, щоб бути успішним(ою) в професійному житті, слід розвивати власні професійні навики (досягнення), пропонувати себе як керівника/організатора будь-якої активності/ініціативи, що пов’язана зі збором коштів, прибутком тощо (влада – ресурси).

  1. Schwartz S.H. Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and 20Countries. Advances in Experimеntal Social Psychology. 1992. Р. 1–62.

  2. Schwartz S., Cieciuch J., Vecchione M., Davidov E., Fischer R., Beierlein C., Ramos A.,Verkasalo M., Lonnqvist J., Demirutku K., Dirilen-Gumus O., Konty M. Refining the theory of basicindividual values. Journal of Personality and Social Psychology. 2012. Vol. 103, No. 4. P. 663–688.

  3. Хутка С.В., Ковалевська Ю.А. Концептуально-методологічні особливості вимірювання передання цінностей від батьків до батьків. Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. 2014. Т. 161. С. 28–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAs_2014_161_7

  4. Нагорняк К. Уточнена теорія базових цінностей Ш. Шварца: попередні результати адаптації методики PVQ-57 в Україні. Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. 2017. Т. 196. C. 24–31.

  5. Bardi, A., Schwartz S.H. Values andbehavior: Strength and structure of relations. Personality and Social Psychology Bulletin. 2003. No. 29. P. 1207–1220.

  6. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития. Москва: Новое издательство, 2011. 464 с.

  7. Dobewall H., Strack M. Relationship of Inglehart’s and Schwartz’s value dimensions revisited. International Journal of Psychology. 2013. P. 1–9.

  8. Buss D., Craik K. Why not measure that trait? Alternative criteria for identifying important dispositions. Journal of Personality and Social Psychology. No. 48 (4). 1985. P. 934–946.

Повний текст