Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Лінія оптимізму: становище української сім’ї в малих містах

343
3
Стаття(УКР)(.pdf)

The article is devoted to the analysis of socioeconomic state of Ukrainian family in towns. The author uses statistic and sociological materials on the expectations and attitudes among the families living in the towns of Ukraine. The author optimistically concludes that today, notwithstanding social diseases of the society, Ukrainian families are full of potential and energy to overcome them.

 1. Berdyaev, N.A. (1992). O naznachenii cheloveka. Moskva: Respublika [in Russian]

 2. Bekh, I.D. (1998). Osobystisno zoriientovane vykhovannia. Kyiv: IZMN [in Ukrainian]

 3. Boiko, A.M. (1996). Onovlena paradygma vykhovannia: shliakhy realizatsii. Kyiv: IZMN [in Ukrainian]

 4. Vykhovnyi potentsial simi v suchasnykh umovakh: Tematychna Derzhavna dopovid pro stanovyshche simei v Ukraini za pidsumkamy 2001 roku. (2002). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 5. Grushevskyi, M. (1991). Istoriia Ukrainy Rusi. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian]

 6. Steshenko, V. (Ed.). (2001). Demografichna kryza v Ukraini. Problemy doslidzhennia, vytoky, skladovi, napriamy protydii. Kyiv: Instytut ekonomiky NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 7. Kononko, O.L. (1998). Sotsialno-emotsiinyi rozvytok osobystosti. Kyiv: Osvita [in Ukrainian]

 8. Postovyi, V., Shcherban, P., Alekseienko, T., Dokukina O., Strelnikova, N. (1996). Simia i rodynne vykhovannia. Kontseptsiia Simia i rodynne vykhovannia. Ridna shkola, 11-12, 15-20 [in Ukrainian]

 9. Shangina, L. (2003). Dva pokolinnia pid kylymom. Dzerkalo tyzhnia, 17 (442) [in Ukrainian]

 10. Pavlov, O. (2005). Silski poselennia yak elementy intehralnoi systemy rozselennia ta terytorialnoho ustroiu Ukrainy. Osvita i upravlinnia, 8, 2, 110-114 [in Ukrainian]

 11. Feofanova, A. (2003). Bezvidsotkovyi vklad. Dzerkalo tyzhnia, 14 (439) [in Ukrainian]

Повний текст