соціоекономічні аспекти функціонування агроформувань