Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Детермінанти та умови розвитку зовнішньоторговельних відносин України на початку 1990-х років

124
14
Стаття(УКР)(.pdf)

Розкрито умови та чинники формування зовнішньоторговельних зв’язків України на початку 90-х років ХХ ст. Визначено соціально-політичні та економічні передумови становлення України як повноправного суб’єкта міжнародних економічних відносин, серед яких криза радянського народного господарства, макроекономічний спад, суспільно-політичні трансформації, погіршення міжнародного становища СРСР тощо. Встановлено, що з проголошенням незалежності було взято курс на реалізацію експортного потенціалу України, її конкурентних переваг на зовнішніх ринках, налагодження диверсифікованих торговельних, виробничо-коопераційних і науково-технічних зв’язків. Виконання поставлених завдань здійснювалось у складних зовнішніх і внутрішніх умовах, серед яких визначено, з одного боку, зменшення напруженості на світовій арені, розвиток глобалізації та регіоналізації, активізацію інтеграційних процесів, лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності, з іншого боку, складне внутрішньоекономічне становище України, відмічене падінням виробництва, гіперінфляцією, зниженням національного доходу, тінізацією економіки, розвитком корупції, посиленням імпортозалежності країни, поглибленням соціальної диференціації тощо. Обґрунтовано вплив на розвиток зовнішньоторговельної діяльності України системи ендогенних чинників, зокрема, природно-географічних (вигідне географічне положення, багатий природно-ресурсний і трудовий потенціал), суспільно-політичних (зміна політичного режиму, розвиток інститутів демократії, значний воєнний потенціал), соціально-економічних (плюралізм форм власності, розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури, лібералізація вітчизняної зовнішньоекономічної діяльності тощо). Встановлено систему детермінант екзогенного впливу на посилення конкурентних позицій України, серед яких виокремлено зростання ролі наднаціональних інститутів, інтернаціоналізацію виробництва, трансформацію європейського поділу праці, лібералізацію та інтенсифікацію співпраці між країнами Західної та Східної Європи тощо.

 1. Ivchenko, O. (1997). Ukraine in the system of international relations: historical retrospective and modern stage. Kyiv: RITs UANPP [in Ukrainian]

 2. Danylenko, V. (2018). Ukraine: from the period of “Perestroika” to social upheavals (1985-2018). Ukraina XX stolittia: kultura, ideolohiia, polityka – Ukraine of XX century: culture, ideology and politics, 23, 21-38 [in Ukrainian]

 3. Danylenko, V.M. (2018). Ukraine in 1985–1991: the last chapter of Soviet history. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 4. Vidnianskyi, S. (2011). The peculiarities of independent Ukraine’s foreign policy formation. Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky – Ukraine’s international relations: researches and findings, 20, 18-40 [in Ukrainian]

 5. Smolii, V.A. (Ed.). (2011). Economic history of Ukraine. Historical and economic research. Kyiv. URL: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-521-572-1/978-966-521-572-1.pdf [in Ukrainian]

 6. Huberskyi, L.V. (Ed.). (2008). Ukraine in the postbipolar system of international relations. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Kyivskyi universytet [in Ukrainian]

 7. Haidukov, L.F., Manzhola, V.A., Komirenko, I.D., Huberskyi, L.V. and others. (2001). International relations and foreign policy (1980–2000). Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 8. Donchenko, Ye. (2010). Ukraine in the Eastern European policy of France (1991–2009). Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky – Ukraine’s international relations: researches and findings, 19, 277-284 [in Ukrainian]

 9. Vasylieva-Chekalenko, L.D. (1998). Ukraine in the international relations (1944–1996). Kyiv: Osvita [in Ukrainian]

 10. Deshchynskyi, L.Ye. (2004). The international relations of Ukraine: history and modern stage. Lviv: Beskyd Bit [in Ukrainian]

 11. Malyk, Ya.Y. (2004). Ukraine in the international relations of the XX century. Lviv: Svit [in Ukrainian]

 12. Nebrat, V.V. (Ed.). (2012). Evolution of market institutions in Ukraine. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian]

Повний текст