Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Структурні умови стійкої бідності та поляризації у контексті глобальних процесів

388
23
Стаття(УКР)(.pdf)

Огляд має за мету представити українським соціологам і читачам журналу оцінку результатів дисертаційного дослідження О.А. Дутчак “Відтворення робочої сили на українських швейних фабриках у глобальних ланцюгах постачання”, яке було подано до захисту у спеціалізованій вченій раді факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук. Хоча тема роботи є нетиповою для української соціології, запропонований аналіз на макро- та мікрорівні дозволяє оцінити середовище та можливі чинники відтворення стійкої бідності, поляризації та соціальної нерівності в Україні у контексті глобальних процесів. Здобувачка орієнтувалась на високі світові стандарти соціологічних досліджень, а захист її дисертації викликав жваву та цікаву професійну наукову дискусію у членів спеціалізованої вченої ради.

  1. Sztompka, P. (1993). Civilizational incompetence: The trap of post-communist societies. Zeitschrift für Soziologie, 22 (2), 85-95.

  2. Cohen, S.F. (2001). Failed Crusade: America and the Tragedy of Post-Communist Russia. New York: W.W. Norton & Co.

Повний текст