Дослідження цінностей громадських активістів в умовах сучасних перетворень в Україні

127
30
Article(ENG)(.pdf)

Наведено результати дослідження цінностей учасників громадського руху “Центри громадянських ініціатив”, проведеного в Україні восени 2021 р. Діяльність громадського руху “Центри громадянських ініціатив” здійснюється завдяки самоорганізації громадян на місцях. Виявлення соціально значущих проблем, постановка та реалізація завдань здійснюється силами самих активістів. Дослідження у таких громадських організаціях (масштаб, самоорганізація, самоокупність) раніше не проводилися. У цьому унікальність даного дослідження. Нині це найбільш розгалужена громадська організація, центри якої розташовані по всій Україні. Географія дослідження охоплює 10 областей України і м. Київ. У цьому дослідженні передбачалося, що відібрані для опитування респонденти (керівники та рядові члени організації) є найбільш свідомою та рішучою часткою українців, які своїми діями претендують на вирішення складних проблем соціального будівництва в умовах загальної соціально-економічної кризи. Тому вони були обрані постачальниками інформації з питань, що вивчаються. Дослідження проведено на основі методики М. Рокіча (перелік термінальних та інструментальних цінностей), показує ієрархію цінностей опитаних. Більшість учасників громадського руху “Центри громадянських ініціатив” вважають, що система цінностей – це моральні норми та пріоритети особистості, які є мотивуючим фактором у їхньому житті. На думку респондентів у першу десятку входять такі цінності: здоров’я, матеріальне благополуччя, сім’я, любов, життєва мудрість, відповідальність, ефективність у справах, чесність, чуйність, життєрадісність. У дослідженні акцентовано увагу на тому, що громадські організації (наприклад, громадський рух “Центри громадянських ініціатив”) необхідні в умовах глобальних соціально-економічних перетворень, оскільки їхня діяльність спрямована на захист інтересів країни та окремих груп громадян, має практичне значення та дає соціально-значущі результати на місцях. Зазначено, що для реалізації суспільно значущих завдань необхідно, щоб людина, яка бере участь у громадській діяльності, мала домінуючі надособистісні (альтруїстичні), а не індивідуальні цінності. У дослідженні запропонована робоча гіпотеза, що у громадянських активістів для успішної реалізації соціально значущих завдань надособистісні цінності (відповідальність, чуйність, щастя інших) домінують над індивідуальними. Наведено співвідношення надособистісних та індивідуальних цінностей, які увійшли до першої десятки пріоритетних цінностей учасників громадського руху “Центри громадянських ініціатив”; визначення понять “система цінностей”, “надособистісні цінності”. Дане дослідження проводилося з метою визначення домінуючих цінностей соціально активних громадян України – членів громадського руху “Центри громадянських ініціатив” у контексті глобальних соціально-економічних трансформацій.

  1. Leontev, D.A. (1992). Test of meaningful life orientations. Moscow: Smysl [in Russian]

  2. Yadov, V.A. (2013). Self-regulation and prediction of social behavioгr of the person: Dispositional concept. Moscow: TsSPiM [in Russian]

  3. Karandashev, V.N. (2004). Schwartz’s methodology for studying the values of personality: concept and methodological guidance. Saint Petersburg: Rech [in Russian]

  4. Integrated Values Surveys (1981–2021). (2021). European Value Study. URL: https://cutt.ly/YAoLNJt

  5. Cześnik, M., Miśta, R. (2021). Wealth, Influence, Prestige – Socially Valued Goods from the Perspective of Polish Voters. Studia Socjologiczne, 3 (242), 57-88 [in Polish]

  6. Citizens’ assessment of financial situation and issues related to the economic situation (2022, January). Razumkov Tsentr. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-materialnogo-stanovyshcha-ta-pytan-poviazanykh-z-ekonomichnoiu-sytuatsiieiu-cichen-2022r [in Ukrainian]

  7. Maslow, A. (2003). Motivation and personality. Moscow: Piter [in Russia]

Повний текст