Наслідки впровадження воєнного стану для ринків капіталу України

102
21
Стаття(УКР)(.pdf)

Визначено особливості регулювання ринків фінансових послуг в Україні з урахуванням перерозподілу сфери повноважень державних регуляторів. Виявлено, що значущими факторами позитивного сприйняття якості регулювання та ефективності функціонування ринків є операційна надійність, гнучкість, публічність позиції, інформаційна активність, оперативність реакції на зовнішні виклики, прогнозованість дій щодо впровадження обмежень та лібералізації. Встановлено, що суттєві ризики для цілісності ринків капіталу пов’язані з операційною спроможністю не тільки фінансових установ та суб’єктів фінансової інфраструктури, але й регулятора. Констатовано, що тотальне припинення обігу фінансових інструментів та проведення операцій може розглядатись як обґрунтоване лише на нетривалий та прогнозований строк, зокрема для мінімізації впливу резидентів держави-агресора, що в сучасних умовах не потребує суттєвих технологічних складнощів, а виключно політичної волі регулятора. Обґрунтовано, що дозвіл на обіг лише незначної частки державних цінних паперів (військових облігацій) є недостатнім для інвестиційної діяльності, диверсифікації портфелів фінансових інститутів і задоволення попиту населення, яке в таких умовах може вдатися до інвестицій в активи, що позбавлені регуляторних обмежень або перебувають за межами наявного правового поля. Виз­начено ступінь обґрунтованості підстав для припинення обігу державних облігацій в умовах воєнного стану та механізми мінімізації відповідних ризиків державою, а також проаналізовано інтереси власників держоблігацій щодо недопущення панічного падіння цін внутрішніх державних зобов’язань. Підсумовано наслідки тривалих обмежень обігу фінансового інструментарію та напрямів діяльності інституційних інвесторів для ринків капіталу та окремих галузей економіки, зокрема будівництва.

 1. Holovko, A.T., Laptiev, S.M., Kabanov, V.H. (2009). Financial instruments markets and their infrastructure: a monograph. Kyiv: “KROK” University [in Ukrainian]

 2. Moshenskyi, S.Z. (2018). Chaos and synergy. Securities market of the post-industrial era. Kyiv: VB Vypol [in Ukrainian]

 3. Rekunenko, I.I. (2013). Infrastructure of the financial market of Ukraine: current status and prospects: monograph. Sumy: State higher educational institution “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine” URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50078 [in Ukrainian]

 4. Oparin, V.M., Fedosov, V.M. (Eds.). (2016). Financial infrastructure of Ukraine: state, problems and prospects for development. Kyiv: State University Kyiv National Economic University Vadym Hetman [in Ukrainian]

 5. Sheludko, N.M. (2020). Investment dysfunction of the stock market in Ukraine: institutional component. In V. Yurchyshyn (Ed.), Economic freedom to strengthen Ukraine’s social and economic development in the context of global transformations (pp. 126-137). Kyiv: Zapovit [in Ukrainian]

 6. Fabozzi, F.J., Modigliani, F.P., Jones, F.J. (2009). Foundations of Financial Markets and Institutions. 4th edition. New York: Prentice-Hall.

 7. Michie, R. (2006). The Global Securities Market. A History. Oxford: Oxford University Press.

 8. Stiglitz, J.E. (2000). Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability. World Development, 28 (6), 1075-1086.

 9. Rubtsov, B.B. (2007). Modern stock markets. Moscow: Alpina Biznes Buks [in Russian]

 10. Koshovyi, O.H., Tertyshnyk, V.M., Sheludko, N.M. (Eds.). (2019). Capital market abuse: economic and legal aspects. Dnipro: Lira. URL http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/4058 [in Ukrainian]

 11. Sheludko, N.M., Shyshkov, S.Ye. (2020). Institutions of collective investment in Ukraine: scale and consequences of investment dysfunction. Ekon. prognozuvannâ – Economics and forecasting, 2, 120-138. https://doi.org/10.15407/eip2020.02.120 [in Ukrainian]

Повний текст