Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Актуальні підходи у сучасних міграційних дослідженнях: деякі критичні зауваження

59
17
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті приділено увагу питанню висвітлення підходів, які апробуються у сучасних міграційних дослідженнях, з метою продемонструвати їх межі (концептуальні та методологічно-методичні) як аналітичні знаряддя. За підґрунтя було взято три найпоширеніші дослідницькі погляди: позитивізм, релятивізм і критичний реалізм. Обґрунтовано тезу: використання підходу акумулює у собі значно ширший контекст, ніж лише інструментальний, який корелюється до реалізації винятково методичної функції. Обираючи одну з форм аналітики, науковці окреслюють онтологічні та епістемологічні межі методології у вивченні міграційної теми. На основі головних положень (принципів) кожного підходу охарактеризовано загальнонаукові та спеціалізовані знаряддя (для міграціологів), а також виокремлено різної природи недоліки та можливості застосування здобутих результатів. Наведено приклади наукових праць, де апробовано ці погляди. Аргументовано, що позитивізм і релятивізм є монофакторнимими, менш критичними та більш поверхневими (“пласкими”) підходами порівняно з критичним реалізмом, якому притаманний стратифікований онтологічний реалізм, методологічний плюралізм і раціональність суджень. Показано, що причинами популярності позитивістського та релятивістського типу мислення є методологічна можливість щодо спрощення політичних питань і застосування знань про міграцію, щоб легітимізувати деякі політичні переконання та дії, з одного боку, і їх глибока внутрішня ієрархізація, що надає гнучкість і можливість для вдосконалення, з іншого боку. Наголошено на перспективах подальших досліджень, які зосереджуються на наукових (ревізія позитивізму та релятивізму відповідно до запитів сучасності), філософських (переосмислення епістемологічної та практичної компонент підходу, їх збалансування) та практичних (потреба у вищій репрезентативності розвідок, що виконані в межах критичного реалізму) вимірах міграційної проблематики.

 1. Iosifides, T. (2018). Epistemological issues in qualitative migration research: self-reflexivity, objectivity and subjectivity. In R. Zapata-Barrero, E. Yalaz (Eds.), Qualitative Research in European Migration Studies (pp. 93-109). Cham.

 2. Mills, C. (2000). The sociological imagination. Oxford: Oxford University Press.

 3. Tillin, L. (2013). National and subnational comparative politics: why, what and how. Studies in Indian Politics, 1 (2), 235-240.

 4. Bastia, T., Skeldon, R. (Eds.). (2020). Routledge handbook of migration and development. Taylor and Francis.

 5. Dauvergne, C. (Ed.). (2021). Research handbook on the law and politics of migration. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

 6. Gold, S., Nawyn, S. (Eds.). (2019). Routledge international handbook of migration studies. New York: Routledge.

 7. Ivekovic, R. (2022). Migration, new nationalisms and populism: an epistemological perspective on the closure of rich countries. London: Birkbeck Law Press.

 8. Triandafyllidou, A. (2016). Routledge handbook of immigration and refugee studies. London: Routledge.

 9. Hnatiuk, V. (2022). General theory of migration through the prism of interdisciplinary researches. Political Studies, 4 (2), 63-84 [in Ukrainian]

 10. Vargas-Silva, C. (2012). Handbook of research methods in migration. Cheltenham: Edward Elgar.

 11. Iosifides, T. (2011). Qualitative methods in migration studies. A critical realist perspective. Farnham: Ashgate.

 12. Sirkeci, I., Iosifides, T., DeTona, C., Frisina, A. (Eds.). (2019). Reader in qualitative methods in migration research. London: Transnational Press.

 13. Hibberd, F. (2005). Unfolding social constructionism. New York: Springer.

 14. Morgan, J. (2007). Empiricism. In M. Hartwig (Ed.), Dictionary of Critical Realism (pp. 169-171). Abingdon: Routledge.

 15. Collier, A. (1994). Critical realism. An introduction to Roy Bhaskar’s philosophy. London and New York: Verso.

 16. Cruickshank, J. (2003). Realism and sociology. Anti-foundationalism, ontology and social research. Abingdon: Routledge.

 17. Archer, M., Bhaskar, R., Collier, A., Lawson, T., Norrie, A. (Eds.). (1998). Critical realism, essential readings. London: Routledge.

 18. Sayer, A. (1992). Method in social science. A realist approach. London: Routledge.

 19. Sayer, A. (2000). Realism and social science. London: Sage.

 20. Danermark, B., Ekström, M., Jakobsen, L., Karlsson, J. (2002). Explaining society. Critical realism in the social sciences. Abingdon: Routledge.

 21. Pratten, S. (2007). Explanation. In M. Hartwig (Ed.), Dictionary of Critical Realism (pp. 193-196). Abingdon: Routledge.

 22. Archer, M. (1995). Realist social theory: the morphogenetic approach. Cambridge: Cambridge University Press.

 23. Archer, M. (2000). Being human. The problem of agency. Cambridge: Cambridge University Press.

 24. Sawyer, K. (2005). Social emergence. Societies as complex systems. Cambridge: Cambridge University Press.

 25. Patomäki, H., Wight, C. (2000). After postpositivism? The promises of critical realism. International Studies Quarterly, 44, 213-237.

 26. Jones, B. (2003). Explaining global poverty. A realist critique of the orthodox approach. In J. Cruickshank (Ed.), Critical Realism, The Difference it Makes (pp. 221-239). Abingdon: Routledge.

 27. Boswell, C. (2008). Combining economics and sociology in migration theory. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34 (4), 549-566.

 28. Faist, T. (2000). The volume and dynamics of international migration and transnational social spaces. Oxford: Clarendon Press.

 29. Yeung, H. (1997). Critical Realism and realist research in human geography: a method or a philosophy in search of a method? Progress in Human Geography, 21 (1), 51-74.

 30. Boswell, C. (2004). Knowledge transfer and migration policy making. Special Lecture on Migration. Geneva: International Institute for Labour Studies.

 31. Samers, M. (2010). Migration. Abingdon: Routledge.

 32. Wimmer, A., Schiller, N. (2002). Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration, and the social sciences. Global Networks, 2 (4), 301-334.

 33. Fenton, S. (2003). Ethnicity. Cambridge: Polity Press.

 34. Wood, E., Foster, J. (Eds.). (1997). In Defence of history. Marxism and the postmodern agenda. New York: Monthly Review Press.

 35. Fleetwood, S. (2005). Ontology in organization and management studies: a critical realist perspective. Organization, 12 (2), 197-222.

 36. Baghramian, M. (2004). Relativism. Abingdon: Routledge.

 37. Best, J. (2007). But seriously folks: the limitations of strict constructionist interpretations of social problems. In J. Holstein, G. Miller (Eds.), Reconsidering Social Constructionism. Debates in Social Problem Theory (pp. 129-147). New Jersey: Aldine Transaction.

 38. Hammersley, M. (2008). Questioning qualitative inquiry. Critical Essays. London: Sage.

 39. Joseph, J. (2002). Hegemony. A Realist analysis. London: Routledge.

 40. Sokal, A. (2008). Beyond the hoax. Science, philosophy and culture. Oxford: Oxford University Press.

 41. Yoshida, K. (2007). Defending scientific study of the social. Against Clifford Geertz (and his critics). Philosophy of the Social Sciences, 37 (3), 289-314.

 42. Henze, B. (2000). Who says who says? The epistemological grounds for agency in liberatory political projects. In P. Moya, M. Hames-García (Eds.), Reclaiming Identity. Realist Theory and Predicament of Postmodernism (pp. 229-250). Los Angeles, CA: University of California Press.

 43. Bader, V. (2001). Culture and identity. Contesting constructivism. Ethnicities, 1 (2), 251-285.

 44. Walby, S. (2009). Globalization and inequalities. Complexity and contested modernity. London: Sage.

 45. Apitzsch, U., Siouti, I. (2007). Biographical analysis as an interdisciplinary research perspective in the field of migration studies. Frankfurt am Main: Research Integration, Johann Wolfgang Goethe Universität, University of York.

 46. Iosifides, T., Sporton, D. (2009). Editorial: biographical methods in migration research. Migration Letters, 6 (2), 101-108.

 47. Hartwig, M. (Ed.). (2007). Dictionary of critical realism. Abingdon: Routledge.

 48. Carter, B., New, C. (2004). Making realism work. Realist social theory and empirical research. Abingdon: Routledge.

 49. House, S. (2010). Critical realism, mixed methodology, and institutional analysis. Working Paper No. SPP10-02. Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.

 50. Fairclough, N., Jessop, B., Sayer, A. (2004). Critical realism and semiosis. In J. Joseph, J. Roberts (Eds.), Realism, Discourse and Deconstruction (pp. 23-42). Abingdon: Routledge.

 51. Carter, B. (2000). Realism and racism. Concepts of race in sociological research. London: Routledge.

 52. Castles, S. (2007). Twenty-first century migration as a challenge to sociology. Journal of Ethnic and Migration Studies, 33 (3), 351-371.

 53. Hedberg, C. (2004). The Finland–Swedish wheel of migration. Identity, networks and migration 1976–2000. PhD Thesis, Uppsala University, Sweden.

 54. George, S. (2000). “Dirty nurses” and “men who play”. Gender and class in transnational migration. In M. Burawoy, J. Blum, G. Goerge et al. (Eds.), Global Ethnography. Forces, Connections and Imaginations in a Postmodern World (pp. 144-174). London: University of California Press.

Повний текст