Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Вплив трудової міграції з Республіки Молдова на дітей залишених вдома (погляд батьків та опікунів)

14
1
Article(ENG)(.pdf)

Показано результати соціологічного дослідження, які відображають вплив трудової міграції батьків з Республіки Молдова на залишених вдома дітей з точки зору дорослих – батьків-мігрантів, батьків, які залишилися вдома, та опікунів. У грудні 2021 р. та січні 2022  р. під час розробки проєкту CASTLE (Діти поза увагою: підтримка молдовських та українських транснаціональних родин, залучених до зовнішньої трудової міграції в країнах ЄC) в Республіці Молдова опитано 36 дорослих (батьки – трудові мігранти; батьки, які залишилися вдома зі своїми дітьми, та опікуни). У квітні 2022 р. 13 батьків-мігрантів і батьків, які залишилися вдома зі своїми дітьми, взяли участь у фокусованих групових дискусіях. Соціологічне дослідження зосереджене переважно на таких аспектах: загальний контекст трудової міграції; відносини з органами місцевого самоврядування; догляд за залишеними дітьми; вплив трудової міграції на фізичне здоров’я та психоемоційний стан дітей; вплив трудової міграції на успішність і соціальну інтеграцію дітей; спілкування між батьками-мігрантами та дітьми, які залишилися вдома; вплив трудової міграції на добробут транснаціональних сімей і матеріальну підтримку дітей; плани на майбутнє та очікування від держави. Серед основних проблем, з якими стикаються діти, які залишилися вдома, та інші члени транснаціональних сімей, можна назвати такі: дефіцит спілкування, труднощі дистанційного навчання дітей, негативний вплив міграції на психоемоційний статус дітей, які залишилися вдома, труднощі соціалізації дітей, які залишилися вдома. Батьки та опікуни повідомляють про: недоліки у спілкуванні з місцевими державними органами, проблеми спілкування у суспільстві та проблеми, пов’язані з доглядом за залишеними вдома дітьми. Відсутність протягом тривалого часу одного або обох батьків може стати причиною недостатнього догляду та підтримки за дітьми, що залишилися вдома, і спричинить інші проблеми. За результатами дослідження, деякі батьки дуже незадоволені тим, що робить для них держава. Дорослі (батьки та опікуни) вважають, що переважно винна держава, оскільки громадяни змушені виїжджати. Навіть якщо є певні позитивні впливи на дітей і транснаціональні сім’ї (зокрема, матеріальне благополуччя), негативні впливи міграції переважають. Виявлено сильний вплив трудової міграції батьків на дітей, які залишилися вдома. Внаслідок міграції виникає багато проблем. Державні органи та громадянське суспільство повинні докладати спільних зусиль для підтримки батьків-мігрантів і дітей, залишених внаслідок міграції.

 1. Buciuceanu-Vrabie, M. (2011). Children left alone at home following parents’ migration: risks and realities. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice – Magazine of Philosophy, Sociology and Political Sciences, 1 (155), 169-177 [in Romanian]

 2. Cheianu-Andrei, D., Gramma, R., Milicenco, S., Pritcan, V., Rusnac, V., Vaculovschi, D. (2011). Specific Needs of Children and Elderly Left Behind as a Consequence of Migration. Chisinau: CEP USM.

 3. Robila, M. (2012). The impact of migration on children’s psychological and academic functioning in the Republic of Moldova. International Migration, 52 (3), 221-235.

 4. Vaculovschi, D. (2017). Migration and development: socio-economic aspects. Chisinau: OIM [in Romanian]

 5. Gorbunov, G. (2020). Children marked by parental labor migration: physical and psychosocial health. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină – Health care, economy and management in medicine, 1 (83), 65-69 [in Romanian]

 6. Casiadi, O., Porcescu, S. (2008). Migration: topics and subjects. Chisinau [in Romanian]

 7. Moşneaga, V. (2011). Migration policy of the Republic of Moldova: Current stage. Brain drain. The case of the Republic of Moldova. Chisinau [in Romanian]

 8. Moşneaga, V. (2017). Policies and practices of migration regulation in the context of modern challenges. In Materials of the international scientific conference op. Tiraspol (2017, January 27) [in Romanian]

 9. Morcotîlo, I., Fala, A. (2014). The migration aspect in the economic security of the Republic of Moldova: Institutional analysis. Chișinău. 2014.

 10. Statistical report on children at risk and children separated from their parents in 2021. (2022). Chisinau: Ministry of labour and social protection of the republic of Moldova. URL: Raport-CER-103_Copii-aflati-in-situatie-de-risc-si-copii-separati-de-parinti_-pentru-2021c-1.pdf (gov.md)

 11. Cebotari, V., Siegel, M., Mazzucato, V. (2018). Migration and child health in Moldova and Georgia. Comparative Migration Studies, 6, 3.

 12. Gorbunov, G. (2021). Medical, social and psychological aspects of labour migration in the Republic of Moldova: Monograph. Chisinau [in Romanian]

Повний текст