Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Емпірична ідентифікація креативного класу в українському суспільстві

283
23
Стаття(УКР)(.pdf)

Інституціональні зрушення ринку праці в процесі переходу до постіндустріальної економіки зумовили розмиття меж традиційних класів, зокрема середнього класу. Поява нових класів вимагає їх відповідного теоретичного та емпіричного вивчення. Ця стаття присвячена проведенню емпіричної ідентифікації креативного класу в сучасному українському суспільстві. Здійснено теоретичний огляд цього концепту, визначено його характерні особливості та критичні зауваження. З’ясовано, що в сучасному суспільствознавстві концепт “креативний клас” часто вживається як очевидний. Він став предметом обговорення не лише урбаністів, соціологів, але й політиків, журналістів і публіцистів. Проте обговорення поняття не усуває протиріччя між фактом існування нових класів у сучасній системі стратифікації та недостатнім рівнем емпіричних знань про них. Саме тому у цій статті встановлено класову належність у категоріях Р. Флориди за допомогою класичного інструментарію сучасного класового аналізу – за статусом зайнятості, професією та видом діяльності респондентів. Емпірична ідентифікація креативного класу здійснена в рамках проведення вторинного аналізу даних масиву репрезентативного опитування методом особистого інтерв’ю населення України віком 18 років і старші, яке проживає у містах з чисельністю 50 тис. жителів і більше та дивиться телебачення. Виокремлений креативний клас розглядається в рамках понять класового аналізу за класифікацією тематичних кластерів О. Симончук. Перевірено теоретичні положення щодо характеристик креативного класу на даних кількісного емпіричного дослідження. Здійснено порівняння цінностей представників різних класів при контрольованій змінній “зайнятість”. Підсумовано, що емпірична ідентифікація креативного класу в українському суспільстві є цілком можливою завдяки використанню індикаторів “посада, професія, діяльність”. Визначено, що додаткового дослідження потребує як загальна проблематика нових класів, з огляду на зміни в сучасному ринку праці, так і концепт “креативний клас”.

 1. Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age. Cambridge.

 2. Beck, U. (2000). Risk society. Towards a new modernity. Moscow [in Russian]

 3. Pakulski, J., Waters, M. (1996). The death of class. London.

 4. Vorona, V. (2010). A class that produces the material wealth of the nation. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainian Society 1992–2010. Sociological Monitoring (pp. 3-21). Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 5. Skavronska, I., Ripka, R. (2017). Empirical evaluation of the prerequisites of becoming a creative class in Ukraine. Young Scientist, 2, 339-344 [in Ukrainian]

 6. Index of cultural and creative potential of Ukrainian cities. URL: https://drive.google.com/file/d/17JKmJBCiOwICpQL7FF9GFauagTmKSFbk/view [in Ukrainian]

 7. Florida, R. (2002). The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York, NY: Basic Books.

 8. Landry, Ch. (2011). Creative city. Moscow: Klassika- ХХI [in Russian]

 9. The global creativity index 2015. (2015). URL: http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015.pdf

 10. Redaelli, Е. (2005, October). The creative scene in Milano. The Ohio State University. Prepared for presentation at the STP&A Conference Eugene.

 11. Sassen, S. “Creative class” as a symptom of regression. URL: http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/2012/Sassen_Intellektualov_vytesnilo.htm [in Russian]

 12. Florida, R. (2018). New urban crisis. Moscow: Tocka [in Russian]

 13. Moretti, Е. (2012). The new geography of jobs. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

 14. Glass, R. (Ed.). (1964). Aspects of change. London: MacGibbon and Kee.

 15. Glaeser, E.L. Review of Richard Florida’s The rise of the creative class. URL: https://scholar.harvard.edu/files/glaeser/files/book_review_of_richard_floridas_the_rise_of_the_creative_class.pdf

 16. Monastyrska, G.V. (2012). Creative class and problems of its formation in Ukraine. Formuvannia rynkovoi ekonomiky. Pratsia v XXI stolitti: novitni tendentsii, sotsialnyi vymir, innovatsiinyi rozvytokFormation of a market economy. Labour in the 21st century: the latest trends, social dimension, innovative development, 2, 200-210 [in Ukrainian]

 17. Ovchynnikova, L.V. (2016). Precarios forms of employment: nature and evidence. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (56), 54-64  [in Ukrainian]

 18. Oksamytna, S.M., Chornogorska, A.V. (2012). Class memberships of men and women in modern Ukrainian society. Naukovi zapysky NaUKMA. SotsiolohiiaNaUKMA Research Papers. Sociology, 135, 8-13 [in Ukrainian]

 19. ITC presented the results of a recent installation study. URL: https://mbr.com.ua/ru/news/ukraine/1430-itk-prezentoval-rezultaty-svezhego-ustanovochnogo-issledovan [in Russian]

 20. Symonchuk, O. (2018). Social classes in contemporary societies: the heuristic potential of class analysis. Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 21. Schwartz, S.H. (2003). A proposal for measuring value orientations across nations. Chapter 7 in the questionnaire development package of the European Social Survey.

 22. Computing Scores for the 10 Human values. URL: https://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/ESS_computing_human_values_scale.pdf

 23. Konstantinov, F.V. (Ed.). (1960-1970). Encyclopedia of philosophy. Moscow: Sovetskaya entsyklopediya [in Russian]

Повний текст