Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ключові виклики та загрози техногенно-екологічній безпеці України

464
24
Стаття(УКР)(.pdf)

На основі аналізу доробку науковців і спеціальних досліджень вивчено ключові небезпечні техногенні й екологічні загрози, виокремлено нові виклики національній безпеці України, які пов’язані з розвитком промисловості. Аналіз останніх досліджень і публікацій у цій темі показує, що вив­ченню загроз екологічній безпеці України та небезпек природно-техногенної сфери значну увагу приділено у працях зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема, І. Бистрякова, О. Васюти, О. Веклич, М. Долішнього, Т. Іванової, І. Ілляшенко, Б. Келсі Джек, Т. Козаченко, В. Кравціва, Г. Обиход, А. Омельченко, А. Степаненка, Є. Хлобистова, М. Хвесика. Завдання цієї публікації полягає у здійсненні аналізу суттєвих екологічних і техногенних загроз у сферах національної економіки, вивченні їх загострення в умовах новітніх викликів, що потребують адекватного реагування держави та прийняття управлінських рішень щодо оцінки техногенно-екологічних загроз і здійснення моніторингу ризиків, пов’язаних із впливом на довкілля небезпечних промислових підприємств та інших потенційно небезпечних об’єктів. Метою публікації є розроблення першочергових заходів щодо мінімізації техногенно-екологічних ризиків, ефективного запобігання та контролю промислового забруднення, підвищення рівня екологічної безпеки в Україні. Проведений аналіз сучасних фахових досліджень, аналітичних звітів і матеріалів ЗМІ дозволяє констатувати, що останнім часом загрози характеризуються багаторівневістю та гібридним характером, відбувається поєднання економічних, воєнних і екологічних загроз, які можуть впливати на суспільство зсередини. Виявлено, що в умовах існуючих викликів і загроз техногенно-екологічній безпеці основними завданнями для державного управління вважаються удосконалення законодавчої бази та системи моніторингу сталого розвитку, від­творення виробничої інфраструктури, забезпечення сталого екологічно та соціально орієнтованого виробництва, упереджуючий захист від можливих реальних і потенційних загроз. Надано рекомендації щодо протидії загрозам техногенно-екологічної безпеки України.

  1. Global Risk Report 2020. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf

  2. Khvesyk, M., Obykhod, H. (2018). The latest dimension of environmental challenges and threats to sustainable development in an era of globalization. Ekonomìka prirodokoristuvannâ ì stalij rozvitok – Environmental Economics and Sustainable Development, 3-4, 22-23, 5-18 [in Ukrainian]

  3. Khvesyk, M., Bystryakov, I., Obykhod, H., Khvesyk, Yu. (2018). Assessment of the safety of environment in terms of sustainable development. Economic Annals-XXI, 170 (3-4), 22-26.

  4. Kelsey Jack B. (2017). Environmental economics in developing countries: an introduction to the special issue. Journal of Environmental Economics and Management, 86, 1-7.

  5. Ivanova, T. (2019). Environmental economic security threats of Ukraine in the context of the globalization. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 18, 77-81 [in Ukrainian]

  6. Analytical review of the state of technogenic and ecological security in Ukraine for 2005–2018. State Service of Ukraine for Emergencies. URL: https://www.dsns.gov.ua/ua/Analitichniy-oglyad-stanu-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v–Ukrayini-za-2015-rik.html [in Ukrainian]

  7. Sheludko, E.I. (2019). Modernizational instruments of institutional support of industry ecologization. Ekonomichnyi visnyk universitetu: zbirnyk naukovykh prats uchenykh ta aspirantiv, 42, 136-149 [in Ukrainian]

  8. Main assets of Ukraine for 2016: statistical bulletin. (2017). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/06/Arch_oz_bl.htm [in Ukrainian]

  9. Ukraine. Mine Action / Landmine and Сluster Munition Monitor 2018. URL: http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2019/ukraine/mine-action.aspx

  10. Melnyk, O. (2020). The issue of water in Crimea threatens Ukraine with multifaceted blackmail or active military action by Russia. Razumkov centre. URL: http://razumkov.org.ua/statti/pytannia-vody-v-krym-zagrozhuie-ukraini-bagatoaspektnym-shantazhem-abo-aktyvnymy-viiskovymy-diiamy-z-boku-rosii [in Ukrainian]

Повний текст