Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Архетипні основи інституційно-інноваційних проєктів сталого розвитку територій в умовах постмодерну

78
16
Стаття(УКР)(.pdf)

Процеси децентралізації та повоєнного відновлення піднімають на якісно новий рівень проблематику сталого розвитку територій, зокрема на основі інновацій і пошуку відповідних ре­сурсів. Метою статті є дослідити особливості побудови інституційно-інноваційних проєктів у рамках нової концепції ресурсів розвитку територій на основі архетипного підходу та розробки практичних рекомендацій з їх реалізації на прикладі субетносів Сумського регіону. У дослідженні на основі світового досвіду обґрунтовано, що в процесі інноваційного розвитку територій не варто орієнтуватися лише на вирішення економічних питань і технологічні зміни, а необхідно враховувати й соціокультурні аспекти, які можна розглянути як важливу складову потенціалу території. Урахування територіальних архетипів при ініціюванні змін і вирішенні питань розвитку території дозволить розробити дієві заходи завдяки раціональному використанню ресурсного потенціалу. Постає питання врахування соціокультурних історичних і сучасних підходів до досліджень поселень, міст і ландшафтів (регіональний і локальний аспекти), аналізу їх формування, зміни та розвитку під час розробки стратегій. Важливість регіональної складової проілюстровано досвідом ЄС, де місцева влада набуває дедалі більшого значення при пошуку якомога практичніших і конкретніших можливостей для територій. Визначено, що публічне управління зазнає суттєвих змін під впливом постмодерну, що є новою філософією побудови організаційних структур, урядування та управління, яка розглядає невизначеність і багатозначність соціосистем нового типу, відкритість до майбутнього. Застосування теорій постмодерну визнається авторами доцільним для вивчення впливу соціокультурного середовища на соціально-економічні процеси та адаптацію інновацій. Вплив цього фактора на поведінку економічних суб’єктів традиційно розцінювався як екзогенний. За умови використання методології постмодерну його необхідно вивчати при спробі повернення людей і реальних процесів на місце, зайняте абстрактними змінними та модельованими на їх основі залежностями. Вплив постмодерну на рівні територій визначено на основі еволюції інноваційних спільнот. Такий підхід узгоджується із сучасною регіональною політикою ЄС, що орієнтована на активізацію розвитку регіонів завдяки підвищенню ефективності використання потенціалу конкурентоспроможності. Запропоновано розглянути можливість використання інституційно-інноваційних проєктів сталого розвитку територій з урахуванням архетипної ресурсної складової та концепції інноваційних спільнот. Інституційно-інноваційні проєкти розглянуто як так звані безпекові продукти розвитку території, що можуть містити інноваційні проєкти та програми, передбачають залучення широкого спектра ресурсів, зокрема соціокультурних, орієнтовані на досягнення цілей сталого розвитку. Обґрунтовано, що використання інструментарію інституційно-інноваційних проєктів має розглядатись у контексті практики смарт-спеціалізації регіонів, що дає можливість практично враховувати соціокультурну складову. Розглянуто приклади використання архетипів для конструювання інноваційно-інституційних проєктів на прикладі двох субетносів Сумського регіону, узагальнено основні архетипи горюнів і севрюків, наведено відповідні інституційно-інноваційні проєкти, яким вони сприятимуть.

 1. Eisenack, K., Villamayor-Tomás, S., Epstein, G., Kimmich, C., Magliocca, N., Manuel-Navarrete, D., Oberlack, C., Roggero, M., Sietz, D. (2019). Design and quality criteria for archetype analysis. Ecology and Society, 24 (3): 6.

 2. Mulgan, G., Ali, R. (2007). Social Innovation: what is it, why it matters and how it can be accelerated. London: The Young Foundation. URL: https://i3w7d2w8.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2012/10/Social-Innovation-what-it-is-why-it-matters-how-it-can-be-accelerated-March-2007.pdf?x92108

 3. Scaringella, L. (2019). Which organizational capabilities and inter-organizational knowledge dynamics enable innovation within an ecosystem? Business administration. Université Rennes, 1, ffNNT: 2019REN1G010ff.

 4. Oberlack, C., Sietz, D., Bürgi Bonanomi, E., de Bremond, A., Dell’Angelo, J., Eisenack, K., Ellis, E.C.,  Epstein, G., Giger, M., Heinimann, A., Kimmich, C., Kok, M.T.J., Manuel-Navarrete, D., Messerli, P., Meyfroidt, P., Václavík, T., Villamayor-Tomas, S. (2019). Archetype analysis in sustainability research: meanings, motivations and evidence-based policy making. Ecology and Society, 24 (2): 26.

 5. Said, M., Supriyono, B., Rahman, M., Muluk, K., Santoso, H. B. (2019). Archetype Basic Modeling for Local Government Performance: A geographical challenge to manage archipelagic parts. Advances in Economics, Business and Management Research. Annual International Conference of Business and Public Administration (AICoBPA 2018), 134-138.

 6. Potapov, A.D., Ryabova, S.S. (2013). The concept of sustainable development as an expression of postmodernism. Vestnik MGSUBulletin of MGSU, 9, 70-78 [in Russian]

 7. Bystriakova, I.K. (2012). Sustainable development of Ukraine: postmodernism, space, management methodology. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr.Visnyk of National Academy of Sciences of Ukraine, 7, 47-53 [in Ukrainian]

 8. Pogrebnyak, A.A. (2000). Postmodern economics: scientific paradigm and economic style. Saint Petersburg: St. Petersburg State University [in Russian]

 9. Shubrt, I. (2018). Postmodern world in the sociology of Michel Maffesoli. SOCISSociological Research, 10, 25–32 [in Russian]

 10. Lim, M., Yong Ong B. (2019). Communities of innovation. International Journal of Innovation Science, 11, 402-418.

 11. Pliushch, V.A., Tancher, V.V. (2017). Transformation of politics into ethics: Michel Maffesoli on moral values of postmodern society. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 2 (61), 9-19 [in Ukrainian]

 12. Harvey, D. (2021). The state of the postmodern: a study of the origins of cultural change. Moscow: HSE Publishing House [in Russian]

 13. Desmarchelier, B., Djellal, F., Gallouj, F. (2020). Mapping social innovation networks: knowledge intensive social services as systems builders. Technological Forecasting and Social Change, 157.

 14. Todorova, O.L. (2016). Cluster approach as a public tool for the implementation of state policy of regional development. Odesa: Nat. acad. state under the President of Ukraine, Odessa Region. Inst. [in Ukrainian]

 15. Osik, Yu.I., Aimagambetov, E.B. (2006). On the methodology of postmodernity and the choice of socio-economic criteria for periodization in the theories of modernity. Fundamentalnye issledovaniyaBasic Researches, 3, 28-31 [in Russian]

 16. Omelyanenko, V.A. (2020). Practical aspects of using the institutional and innovation design methodology in the context of innovation policy coherence for sustainable development. Problemy economiky – The Problems of Economy, 4, 67-74 [in Ukrainian]

 17. Omelyanenko, V., Braslavska, O., Biloshkurska, N., Biloshkurskyi, M., Omelyanenko, O. (2021). C-Engineering Based Industry 4.0 Innovation Networks Sustainable Development. International Journal of Computer Science & Network Security, 21 (9), 267-274.

 18. Omelyanenko, V. (2020). National strategic innovation security policy making (theoretical review). Tallinn: Teadmus.

 19. Omelyanenko, V. (2018). Archetypal analysis of resources for innovative development of the European public administration space (comparative approach). Publichne uriaduvanniaPublic governance, 14 (4), 206-221 [in Ukrainian]

 20. Afonin, E., Martynov, A. (2019). Ukrainian miracle: from depression to social optimism. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy House [in Ukrainian]

 21. Shabunova, A.A., Gulin, K.A., Okulova, N.A., Solovyov, T.S. (2009). Socio-cultural aspects of the development of the territory. Vologda: ISEDT RAN [in Russian]

 22. Krysovatyi, A., Saveliev, Ye., Adamyk, V., Bohdanova, M., Borysov, B., Borsekova, K., Valihura, V., Vitalishova, K., Hospodynov, Yu., Darvidu, K., Derkach, T., Zakhariiev, A., Koziuk, V., Lyzun, M., Lishchynskyi, I., Melnyk, A., Kyrylenko, O., Kyrylenko, S., Koloshta, S., Kuryliak, V., Kuryliak, Ye., Kuryliak, M., Marcheva, A., Parashkevova, E., Romaniuta, E., Syskos, E., Smaliuk, H., Sokhatska, O., Todorov, E., Tulai, O., Flashka, F., Fedorenko, A., Tsvetanova, E., Chapkova S. (2017). Europe of regions: benchmarking of regional development in Bulgaria, Poland, Slovakia and Ukraine. Herald of Economics, 4, 191-214 [in Ukrainian]

 23. Hwang, W. (2012). Rainforest. The secret to creating the next Silicon Valley. Tomsk: Tomsk Publishing House. state un-ta systems control. i radioelectronics [in Russian]

 24. Maffesoli, M. (2016). The crisis is in our heads. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-ua9aJNMSnY [in French]

 25. Shvets, N.V., Shevtsova, G.Z. (2020). Entrepreneurship development and its role in implementing the smart specialization approach in Ukraine. Economic Herald of the Donbas, 2 (60), 53-66 [in Ukrainian]

 26. Jamison, F. (2019). Postmodernism or the cultural logic of late capitalism. Moscow: Publishing House of the Gaidar Institute [in Russian]

 27. Kim, D.H., Anderson, V. (1998). Systems Archetype Basics: From Story to Structure. Waltham: Pegasus Communication, Inc.

 28. Helkkula, A., Kowalkowski, C., Tronvoll, B. (2018). Archetypes of Service Innovation: Implications for Value Cocreation. Journal of service research, 21 (3), 284-301.

 29. Local Economic Development of Ukraine Cities Project (2014). Local economic development is the path to community prosperity. Guide to the basics of theory and practice of LED. Federation of Canadian Municipalities. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/LED_Guide_2014_UKR.pdf [in Ukrainian]

 30. Golovaty, M.F., Antonyuk, O.V. (Eds.). (2005). Political Science Dictionary. Kyiv: MAUP [in Ukrainian]

 31. Balushok, V.G. (2016). Sevryuki XIV-XVII centuries: an attempt at ethnic attribution. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Balushok_Vasyl/Sevriuky_XIV_XVII_st_sproba_etnichnoi_atrybutsii.pdf [in Ukrainian]

 32. Balushok, V. (2016, November 5). Seversk land – the first victim of the “Russian world”. ZN.UA. URL: https://zn.ua/HISTORY/severskaya-zemlya-pervaya-zhertva-russkogo-mira-_.html [in Ukrainian]

Повний текст