Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Проблема сталого розвитку в кризових умовах і місце в ній питань ментальності й архетипіки

65
11
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено, як змінюється розгляд проблеми сталого розвитку в умовах кризових ситуацій (зокрема, в умовах війни), та оцінено, як змінюються постановки завдань дослідження сталого розвитку і які модифікації інструментарію потрібні для математичного моделювання цих процесів у такому випадку. Розглянуто приклади можливої модифікації пунктів таких завдань у сучасних умовах. В основу запропонованих досліджень покладено попередні наробки авторів зі сталого розвитку, моделювання соціальних та економічних систем, завдань освіти та науки. Зокрема, виокремлено можливість застосувань моделей з класу звичайних диференційних рівнянь, їх систем, клітинних автоматів, нейромереж, мультиагентних систем, системної динаміки та теорії мереж, а також різноманітних баз даних і геоінформаційних систем. Головною особистістю підходу є врахування можливості формалізації запропонованих завдань сталого розвитку, особливо в кризових умовах. У результаті досліджень і розробок отримано нові знання про відповідні процеси, постановки завдань і вибір математичних моделей та методів для їх дослідження. Запропоновані дослідження та розробки допоможуть розглядати специфічні завдання сталого розвитку функціонування України, зокрема завдань освіти та науки і багато іншого. Такі дослідження допоможуть у забезпеченні сталого розвитку України з урахуванням умов війни. Серед розділів концепції сталого розвитку важливими є питання впливу ролі та людського фактору на поведінку великих соціальних систем. Назвемо це умовно питаннями ментальності. Серед них важливими є питання архетипіки. Архетипікою умовно можна назвати галузь досліджень, яка розглядає глибинні структури свідомості, їх стабільність і можливі зміни. У кризових умовах дедалі більшого значення набувають дослідження впливу ментальних конструкцій і можливих їх змін.

 1. Our Common Future. Sustainable Development. URL: https://www.iisd.org/topic/sustainable-development

 2. Sustainable development goals. URL: https://sdgs.un.org/ru/goals

 3. Zhurovskyi, M.Z., Statiukha, H.A. (2010). Fundamentals of sustainable development of society. Kiev: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute [in Russian]

 4. Makarenko, A. (2020). Sustainable development and principles of social systems modeling. Kyshyniv: Generis Publisher.

 5. Bak, P., Sneppen, K. (1993). Punctuated Equilibrium and Criticality in a Simple model of evolution. Physical Review Letters, 71 (24), 4083-4089.

 6. Makarenko, A. (1994). On models of global socio-economic processes. Doklady Ukrainskoi akademii naukReports of the Ukrainian Academy of Sciences, 12, 85-87 [in Russian]

 7. Makarenko, A. (2021, April 4-5). Collective Properties of Large Social Systems. In New Approaches Taras Shevchenko 6th Int. Conf. on Social Sciences (pp. 911-916). Kyiv.

 8. Gaeta, M., Iovane, G., Makarenko, A. (2005). Information theory and possible mathematical description of economical and social systems based on real physical phenomena. System Research and Information Technologies, 4, 52-64.

 9. Makarenko, O. (2021). Mentality issues in the transformation processes of the postmodernity society. Ukrainian society – Ukr. Socìum, 1 (76), 12-22.

 10. Afonin, E.A., Martynov, A.Yu. (2016). Archetypal principles of modeling of social processes. Publichne upravlinnia – Public Management, 2, 34-47 [in Ukrainian]

 11. Sushyi, O.V., Afonin, E.A. (2016). Archetypics and public management: challenges and risks of social transformation. Ukrainian society – Ukr. Socìum, 2 (57), 137-141 [in Ukrainian]

 12. Maffesoli, M. (2018). Tribal time. Kyiv: National University of Kyiv-Mohyla Academy [in Ukrainian]

 13. Afonin, E.A., Martynov, A.Yu. (2019). Ukrainian miracle: from depression to social optimism. Kyiv: National University of Kyiv-Mohyla Academy [in Ukrainian]

Повний текст