Макаренко О. С.

Макаренко Олександр Сергійович

доктор фізико-математичних наук
професор
завідувач кафедри прикладного нелінійного аналізу
Інститут прикладного системного аналізу
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
проспект Перемоги, 37-А, 03056, Київ, Україна

Статті автора у журналі 2