Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Питання менталітету в трансформаційних процесах постмодерністського суспільства

202
15
Article(ENG)(.pdf)

Йдеться про трансформацію соціальних систем та їх відображення в концепціях і моделях відповідних процесів. Запропоновано новий підхід до моделювання та дослідження великих соціальних систем. Якісно описано деякі аспекти підходу, важливі для розгляду трансформації суспільства. Головною особливістю таких систем є певні властивості. По-перше, ці системи функціонують у невеликій кількості досить стабільних станів (у нашому підході – так звана асоціативна пам’ять). По-друге, еволюція таких систем (власне, історія протягом тривалих періодів часу) має аналог у процесі навчання в моделях, коли між елементами системи встановлюються зв’язки. По-третє, запропонований підхід зміг врахувати внутрішні властивості (менталітет) індивідів – учасників великих соціальних систем. Описано нові моделі соціально-економічних систем і визначено їх поведінку як траєкторію на певних поверхнях у просторі змінних. Пояснено шляхи трансформації систем: революційні, еволюційні та зі спеціальною траєкторією переходу. Розглядаються класи, на які поділяються внутрішні (психічні) змінні індивідів. Внутрішні уявлення особистості з певного зрізу реальності (наприклад, у психології це називається “внутрішніми планами”) представлено у вигляді мережі об’єктів, концепцій тощо, залежно від “об’єкта” та цілей моделювання. Наявні три мережі (візерунки, креслення) описів: реальний стан справ, представлений у вигляді мережі; стан речей в уяві конкретного індивіда та бажаний (ідеальний) стан речей в уяві конкретного індивіда. Динаміка змін параметрів, що характеризують індивіда, залежить від стану навколишнього середовища (зовнішнього), від “внутрішніх” ментальних змінних і зазначених трьох ідей зовнішнього середовища. Адекватне врахування зовнішнього середовища шляхом представлення та внутрішнього уявлення оточення неможливе. Застосування такого підходу пропонується при врахуванні архетипів у проблемі трансформації соціальних систем. Розглянуто проблему сталого розвитку системи освіти та науки.

 1. Makarenko, A.S. (2020, January). Mentality issues in the transformation processes of the postmodernity society. Public Managament, 1 (21), 154-168.

 2. Makarenko, A. (2020). Sustainable development and principles of social systems modelling. Generis Publisher.

 3. Zavertanyi, V.V., Makarenko, O.S. (2021). Elements of modelling problems of artificial life. Kyiv: ESC “IASA” National Technical University of Ukraine “Igor Sykorski Kyiv Polytechnic Institute” [in Ukrainian]

 4. Makarenko, A. (2020). Toward the Mentality Accounting in Social Systems Modelling. Proceedings Int. Conf. SAIC-2020. October 08-10, Kyiv.

 5. Haykin, S. (1994). Neural Networks: Comprehensive Foundations. New York: MacMillan.

 6. Makarenko, A. (2021). Toward the methodology for considering mentality properties in e-government problems. In Yu. Gunchenko (Ed.), Intellectual systems and Informational technologies (pp. 155-168). Vienna: Premier Publishing s.r.o.

 7. Afonin, E. (2006). Color and Psyche. Airport, 1, 54-55.

 8. Afonin, E.A. Martynov, A.Yu. (2016). Archetypal principles of modelling social processes. Problemy Upravleniya – Control Sciences, 2 (3), 34-47 [in Russian]

 9. Durand, G. (1960). Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris: Dunod [in French]

 10. Maffesoli, M. (1985). La Connaissance ordinaire – Précis de sociologie compréhensive. Paris: Librairie des Méridiens.

 11. Maffesoli, M. (2020). Ecosofia.

Повний текст