Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціологічна архетипіка: аналіз теоретико-методологічних засад та постмодерної практики в Україні

65
10
Стаття(УКР)(.pdf)

На основі комплексного аналізу теоретико-наукознавчого статусу соціологічної архетипіки в системі сучасних соціогуманітарних знань обґрунтовано її концептуально-методологічні засади, репрезентовані у концептосистемі базових положень про: предметну спрямованість наукових досліджень за напрямом соціологічної архетипіки на суспільство, як колективний суб’єкт, життєдіяльність якого на імпліцитному рівні колективного несвідомого великою мірою визначається архетипами; діалектику трансформації концептуально-методологічних засад соціологічної архетипіки завдяки інтеграції нових компонентів, серед яких найвагоміший інноваційний потенціал має концепція Ж. Дюрана, що передбачає оновлення традиційної методології (обґрунтування методологічного психологізму та методу конвергенції) і введення в дослідницький дискурс додаткових архетипічних символів (теріоморфних, ніктоморфних, катаморфних, діеретичних, інверсійних, світло-зорових і циклічних символів); методологічну паритетність онтологічної та епістемологічної функцій архетипу; методологічну ревізію ключових концептів та ідей соціологічної архетипіки з позицій сучасної постмодерністської соціології, що характеризується актуалізацією дослідницького інтересу до традиційної культури на якісно новому теоретичному рівні (М. Маффесолі). Теоретично експліковано аналітично-інтерпретаційні тенденції сучасної соціологічної архетипіки, серед яких провідними є: полісемія концепту “архетип” і дискусійність трактування його дефініційних маркерів; широка теоретична функціональність концепту “архетип”, що репрезентує тенденцію актуалізації дослідницького інтересу до традиційної культури; специфікація досліджень глибинних архетипових засад української культури та ментальності для соціологічного аналізу сучасного суспільства, насамперед, для діагностики трансформаційних змін української свідомості та дослідження психосоціальних засад сучасної постмодерної цивілізаційної ідентичності, що віддзеркалює теоретичну наступність традиційної та постмодерної інтерпретації сутності архетипу від юнгіанської концептуальної парадигми; поширення в науковій літературі аналітичного підходу, заснованого на розумінні архетипу як найменування певного типу особистості у персонології.

 1. Durand, G. (1960). The Anthropological structures of the imaginary: introduction to general archetypology. Paris: P.U.F. [in French]

 2. Durand, G. (1979). Mythical figures and faces of the work: from mythocriticism to mythanalysis. Paris: Berg international [in French]

 3. Krymskyi, S. (1996). Archetypes of Ukrainian culture. In The phenomenon of Ukrainian culture: methodological principles of understanding (pp. 91-112). Kyiv: Feniks [in Ukrainian]

 4. Krymskyi, S. (2006). Archetypes of the Ukrainian mentality. In M.V. Popovych (Ed.), Problems of the theory of mentality (pp. 273-301). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian]

 5. Afonin, E., Martynov, A. (2019). Ukrainian miracle: from depression to social optimism: monograph. Kyiv: National University of Kyiv-Mohyla Academy [in Ukrainian]

 6. Afonin, E., Martynov, A. (2013). Archetype and society: interaction and mutual influences. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktykaPublic management: theory and practice, 6, 193-200 [in Ukrainian]

 7. Donchenko, O., Romanenko, Yu. (2001). Archetypes of social life and politics (Deep regulations of psychopolitical everyday life): monograph. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 8. Gordiychuk, O.O. (2018). The Archetypes of the Ukrainian Mentality: a Socio-Philosophical Analysis. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Filosofski nauky Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences, 1 (84), 15-19 [in Ukrainian]

 9. Kohot, O.V. (2010). Archetypal plots and images in modern Ukrainian drama (1997–2007): monograph. Rivne: National University of Water and Environmental Engineering [in Ukrainian]

 10. Matveichuk, N.I. (2009). Reflection of archetypes of Ukrainian culture in folk tales. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia – Bulletin National University of Water and Environmental Engineering, 3 (47), 3, 231-236 [in Ukrainian]

 11. Durand, G. (2021). Anthropological structures of the imaginary. Kyiv: National University of Kyiv-Mohyla Academy [in Ukrainian]

 12. Romanenko, Yu.V. (2017). Axial symbols of identity in state attributes: a monograph. Kyiv: Merkiury-Podole [in Ukrainian]

 13. Maffesoli, M. (2018). Tribal time. The decline of individualism in postmodern society. Kyiv: National University of Kyiv-Mohyla Academy [in Ukrainian]

 14. Mykytiv, H.V. (2021). Phenomenological conceptualization of archetypal symbolism in the mass media text. Dnipro: Oles Honchar Dnipropetrovsk National University [in Ukrainian]

 15. Radin, P. (1956). The Trickster. A Study in American Indian Mythology. New York: Bell Publishing Company.

Повний текст