Електоральні настрої та електоральна поведінка виборців як прояв політичної суб’єктності

38
4
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано електоральні настрої та електоральну поведінку на основі результатів моніторингу електоральних настроїв та екзит-полів, зокрема, дані опитування на виході з виборчих дільниць (екзит-пол) в день виборів Президента України, моніторинг електоральних настроїв між виборами Президента України та виборами до Верховної Ради України та опитування на виході з виборчих дільниць (екзит-пол) в день парламентських виборів. Здійснено аналіз у розрізі макрорегіонів, залежно від віку та типу поселення виборців.

Повний текст